Kraštotyra

Vizgirda Tadas

Architektas, inžinierius. 

Gimė 1908 m. spalio 28 d. Domininkonyse, Garliavos valsč., Kauno apskr.

1930 m. baigė Aušros berniukų gimnaziją Kaune, 1930-1935 m. studijavo VDU Kaune, 1942 m. gavo inžinieriaus, architekto diplomą. 1952-1954 m. studijavo Bostone. 
Lietuvoje yra suprojektavęs ir įvykdęs keliolikos gyvenamųjų namų statybą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. atvyko į JAV, čia yra laimėjęs dviejų bažnyčių ir apartamentinių namų konkursą, suprojektavęs kelis namus ir dvi ligonines. 

Išspausdino dvi studijas: ”Statybos tipai ir normos”, “Naftos klodai ir naftos atsiradimas Lietuvoje”. Išleido keletą veikalų Vokietijoje “Vilnius the capital of Lithuania” ir kt. 

Mirė 1980 m. balandžio 4 d. Kalifornijoje, JAV.