Kraštotyra

Smailys Alfredas

Mokslo darbuotojas, profes. ( medicinos m.)

Gimė 1928m. gegužės 5 d., Girininkuose (Kauno r.)

1949 m. baigė KVU Medicinos fakultetą, vėliau aspirantūrą Maskvoje. Iki 1953 m. dirbo Kauno respublikinės klinikinės ligoninės chirurginio skyriaus ordinatoriumi. 1956 m. pirmasis panaudojo elektrinę širdies defebriliaciją, o gaivindamas ligonį padarė tiesioginį širdies masažą, kai šis metodas pasaulyje buvo panaudotas tik prieš 2 mėn. Nuo 1957 m. dėstė KMU Hospitalinės chirurgijos katedroje. 1957 m. tapo docentu, o 1969 m. – profesoriumi. 1957 m. jam suteiktas medicinos mokslų kandidato laipsnis. 1966 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 1968–1994 m. prof. A. Smailys buvo Kardilogijos instituto Širdies ritmo tyrimo labotarorijos vedėjas. Su kitais sukūrė aparatą širdies skilvelių virpėjimo garsinei diagnostikai. Jis yra mokslo apie žmogaus atgaivinimą pradininkas Lietuvoje.

Paskelbė per 200 mokslinių straipsnių chirurgijos, reanimatologijos klausimais, apie plaučių ligas bei trombozes. Parašė 7 monografijas, buvo 22 išradimų autorius. Su kitais parašė vadovėlį „Klinikinė chirurgija" (Vilnius, 1969). 1990 m. išrinktas Lietuvos MA nariu korespondentu. Apie 100 straipsnių parašė istorijos, kultūros ir politikos klausimais.

1989 m. išrinktas į TSRS Aukščiausiąją Tarybą pirmasis pasiūlė ištirti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. Ryškų pėdsaką paliko „Sąjūdžio" Kauno tarybos veikloje. Inicijavo Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios ir VDU atkūrimą, buvo Senato narys.

1994 m. jo iniciatyva Rygoje įkurta visuomeninė organizacija „Baltijos vienybė" (Baltic Unity). Dėl savo tiesmukiškumo kai kurių politikų buvo nemėgiamas ir šmeižiamas.

Apdovanojimai: 1970 m. už elektroimpulsinį širdies aritmijų gydymo metodą kartu su A. Lukoševičiūte tapo Sovietų sąjungos Valstybinės premijos laureatais, o 1992 06 10 - apdovanotas Sausio 13 atminimo medaliu.

Mirė 1995 m. balandžio 28 d. Kaune, palaidotas Pažėrų kapinėse (Kauno r.).

Lit. : Pažėrų parapijai – 100 metų / [sudarytojos Marija Ąžuolaitienė, Loreta Vaičienė]. - Kaunas : V3 studija, 2010 (Kaunas : Aušra). - 87 p. : iliustr. - P. 21.

Lietratūros šaltinis