Kraštotyra

Inocenta- Zuzana Miliūtė

CHORVEDĖ, VIENUOLĖ

Gimė 1915 m. gegužės 16 d. Seirijų parapijoje.

Z. Miliūtė mokėsi SB vienuolyne (Kauno seserų benediktinų kongregacija), baigė dainavimo klasę. Vokiečių laikais dirbo muzikos mokytoja vaikų darželyje Marijampolėje ir vadovavo Šv. Vincento bažnyčios jaunimo chorui. Sovietmečiu dirbo muzikos mokytoja keliuose vaikų darželiuose. Sekmadieniais važinėjo į įvairias parapijas vargonininkauti.
1967-1970 m. dirbo Kudirkos Naumiestyje, nuo 1971–1996 m. – vargoninkavo ir vadovavo chorui Garliavos bažnyčioje. Suburė tokį chorą, kuris tapo pirmaujančiu Lietuvoje. Choro repertuare skambėjo klasikiniai religiniai kūriniai. Choristai, o jų buvo apie 50 vyrų ir moterų, apvažinėjo visą Lietuvą. Chorą visapusiškai rėmė tuometinis Garliavos klebonas prel. Andrius Gustaitis.

Mirė 1997 m. liepos 28 d. Kaune.

Lit. iš knygos Garliava. Laikas ir žmonės / I. Stepukonienė.– Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras [2016]: 1008 p.