Kraštotyra

Markelis Leonas

markelis

GYDYTOJAS, KARININKAS

Gimė 1912 m. liepos 1 d. Eivenių k., Dusetų valsč., Zarasų apskr.


Mokėsi Antalieptės pradžios mokykloje, 1932 m. baigė Kauno Jėzuitų gimnaziją. Nuo 1932 m. studijavo Vilniaus Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1933 m. rugsėjo 18 d. Utenos apskrities komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą, buvo suteiktas pėstininkų atsargos leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1939 m. baigė VDU ir dirbo dirbo Aukštadvario (Trakų apskritis), nuo 1944 m. rugpjūčio 13 d. - Babtų (Kauno apskritis) ambulatorijų vedėju,1949 m. gruodžio 1 – 1981 m. liepos 1 d. – Kauno rajono Čekiškės apylinkės ligoninės vyresniuoju gydytoju. Čekiškėje praleisti metai patys gražiausi ir kūrybiškiausi L.Merkelio metai. Jam vadovaujant, Čekiškės apylinkės ligoninė tapo žinoma ne tik Kauno rajone, bet ir visoje šalyje. Suteikti vardai - LSSR nusipelnęs gydytojas (1965), Socialistinio darbo didvyris (1969); apdovanojimai - Sovietų Sąjungos Lenino (1969) ir Darbo raudonosios vėliavos (1967) ordinais.


Mirė 1981 m. gruodžio 4 d. Kaune. Palaidotas Čekiškės kapinėse

Lit.: Gydytojo Loeno Markelio pėdsakai ir darbai Čekiškėje/ A.Vaičius.- Kaunas, 2012.