Kraštotyra

Narcizas Freimanas

Fotografas

Gimė 1943 m. Kaune.

Raudondvaryje baigęs 7 klases, pradėjo dirbti darbininku tuometinio Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos instituto mechaninėse dirbtuvėse fotografu.

Dirbdamas vakarais baigė vidurinę mokyklą, trejus metus atitarnavo sovietinėje kariuomenėje.

Pasinėręs į fotografiją jis ne tik fiksavo instituto mokslinius tyrimus, bet ėmėsi ir fotomeno. Su dailininku Andriumi Deltuva kūrė animacinius filmus, kurie pelnė prizus kino meno mėgėjų festivaliuose.

Dirbo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute, žemės ūkiui skirtuose spaudos leidiniuose. Nuo pirmojo numerio iki mirties fotografavo žurnalui „Mano ūkis", :Ūkininko patarėjui", „Šeimininkei", menines fotografijas skelbė literatūros ir meno savaitraštyje „Nemunas".

Fotoreportažai:

  • Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimui, vykusiam 1988 m.
  • atstatytos Muniškių bažnyčios atšventinimui,
  • Sąjūdžio 20-mečio minėjimui Raudondvaryje,
  • iškilmėms Švč. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje,
  • Babtų gimnazijos priestato atidarymo ir mokslo metų pradžios šventei.

Mirė 2011 m. balandžio 29 d.

Lit.: Narcizas Freimanas //Naujos tėviškės žinios.- 2011, gegužės 3 d.