Pradinis Kraštotyra Kauno rajono kryžiai -Partizanams - V

Kauno rajono kryžiai -Partizanams - V

 

Kryžius Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės būrio vado Jono Pažėros-Uosio, partizanų Antano Kalvaičio, Stasio Kalvaičio ir Antano Valčio-Robinzono atminimui

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
KAMPIŠKIŲ KAIMAS

1950 m. vasario 13 d. šioje vietoje buvusioje Šliumbos sodyboje įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB Kauno valdybos karine čekistų grupe žuvusių Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės būrio vado Jono Pažėros-Uosio, partizanų Antano Kalvaičio, Stasio Kalvaičio ir Antano Valčio-Robinzono atminimui.
Pastatytas 1995 (2000) m. buvusio Tauro apygardos partizano, politinio kalinio P. Pečiulaičio-Lakštingalos ir partizanų ryšininko, politinio kalinio J. Rindeikos rūpesčiu.


Lit. ir nuotr.: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm