Aktualijos

Kauno rajono kraštas knygose - 2011

Knygos, kuriose aprašomas Kauno rajono kraštas 2011 metais.

Knygos viršelis153 įdomiausi Lietuvos dvarai : [iliustruotas žinynas / sudarytojai Danguolė Kandrotienė ir Vytautas Kandrotas]. - Kaunas : VŠĮ"Terra publica", 2011 (Kaunas : UAB "Arx Baltica"). - 319 p. : iliustr.

Leidinys skirtas pažinčiai su įdomiausiais ir vertingiausiais dvarais, kurie sudaro vieną seniausių statinių grupių Lietuvoje.

  

  

Knygos viršelisRoberto Keturakio kūryba : monografija / Inga Stepukonienė. - Kaunas : Naujasis lankas, 2011 (Kaunas : "Morkūnas ir Ko"). - 461 p. : iliustr.

Monografijoje aptariama lietuvių poeto, prozininko ir publicisto Roberto Keturakio kūryba. Analizuojamos ryškiausios poeto kūrybos temos, jos pilietiškumo bruožai, poetinės kalbos specifika. Knyga skiriama lituanistams ir visiems, besidomintiems lietuvių grožine litaratūra, iškiliomis mūsų kultūros asmenybėmis.

  

  

Knygos viršelisNapoleono armija Lietuvoje : prancūzų prisiminimai / sudarytojas Joseph Everatt ; iš prancūzų kalbos vertė Elena Belskytė. - Vilnius : Mintis, [2011] (Vilnius : Spauda). - 182, [1] p. : iliustr.

Knygoje surinkti amžininkų prancūzų prisiminimai apie Napoleono armijos žygį per Lietuvą 1912 m. vasarą ir jos grįžimą per Vilnių tų pačių metų žiemą.

  

  

  

  

Knygos viršelisVilkaviškio vyskupijos bažnyčios : [iliustruotas žinynas / tekstų autoriai Mantas Antanavičius, Juozas Vytas Jacevičius, Asta Jankeliūnienė, Margarita Janušonienė, Janina Joneliūnienė, Edita Jūrienė, Nastazija Kairiūkštytė, Roma Karčiauskienė, Gražina Kazarian, Marija Klimavičienė, Aušra Kriauzienė, Juozas Kuckailis, Marytė Kudirkienė, Janina Kuncevičienė, Kristina Kuprienė, Ingrida Lašytė, Irma Leonavičienė, Aldona Lepeškienė, Gražina Maliejienė, Virginija Maščinskienė, Živilė Matulionytė, Virginija Mickevičienė, Bronė Mockevičienė, Birutė Nenėnienė, Irena Pabedinskienė, Lina Pileckienė, Lina Raguckienė, Eugenijus Rūkas, Mantas Sabaliauskas, Stasė Sabestinienė, Virginija Tamašauskienė, Stasys Ugenskas, Teresė Vizbarienė, Ona Zmejauskienė, Kęstutis Žemaitis, Vita Žiūkienė]. - [Kaunas] : Terra publica, [2011] (Kaunas : Spaudos praktika). - 227, [1] p. : iliustr.

Knygos viršelisLietuvos piliakalniai / Balys Buračas ; sudarytojas Gytis Grižas. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2011] (Vilnius : Sapnų sala). - 465, [3] p. : iliustr., žml.

Lietuva – piliakalnių kraštas. Daugiausiai jų yra Prūsų pasieny, iš kur dažniausiai mūsų kraštas buvo puldinėjamas kryžiuočių. Juk piliakalniai yra ne kas kita, kaip mūsų senovės tvirtovės.

  

  

Knygos viršelisMaršrutų sudarytoja V.Mažeikienė

Nuotraukos V.Mažeikaitės, V.Mažeikos

Išleido Rokų bendruomenės centras, 2011 m.