Svidinskas A.


svid

PEDAGOGAS, ETNOKULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIUS, DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ATLIKĖJAS

Gimė 1954 m. rugpjūčio 8 d. Liaudiškiuose, Zarasų r.

1961–1972 m. mokėsi Zarasų „Ažuolo“ vidurinėje mokykloje. 1975–1981 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute statybos ekonomikos ir organizavimo specialybę, lankė Lietuvių buities muziejaus P. Mataičio teatro studiją, 2004 m. baigė Vilniaus pedagoginiame universitete etninės kultūros mokytojo specialybę, 1981 m. dirbo Rokiškio Statybos darbų vykdytojo bare meistru, 1982 m. Rokiškio kultūros namų inžinieriumi, 1982–1991 m. Rokiškio kultūros namų folkloro kolektyvo „Gastauta“ kūrėjas ir vadovas, 1986–1988 m. Panevėžio Ekrano kultūros namų folkloro ansamblio įkūrėjas, vadovas, 1988–1993 m. Rokiškio kultūros mokyklos folkloro specialybės dėstytojas, 1993–1995 m. Kauno m. kultūros ir meno ir skyriaus metodininkas, 1995–1998 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Kultūros katedros asistentas, folkloro kolektyvo „Žemyna“ vadovas. 2000–2005 m. dirbo Kulautuvos kultūros centre direktoriumi, 2005–2017 m. Raudondvario kultūros centre meno vadovu, etnografu.
Jis yra Etninės kultūros globos tarybos Aukštaitijos tarybos, Lietuvių etninės kultūros draugijos narys, šios draugijos Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas, kūrėjų klubo „Žaliažolė“ narys.
Apdovanotas Prezidentės Dalios Grybauskaitės atminimo medaliu ir Padėka paskelbiant Tarmių metus (2013), respublikine premija „Už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą“ (2013), Lietuvos kultūros centro asociacijos „Auksinis feniksas“ nominacija „Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjas“ (2014), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2018), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2018). Yra Lietuvos kultūros darbuotojų literatūrinės kūrybos konkurso (1995) laureatas.
Sartų žirgų lenktynių sugrąžinimo į Dusetas vienas iniciatorių, organizatorius, režisierius.
Kraštotyros ekspedicijų (1982–1989) Rokiškio, Zarasų bei Utenos rajonuose organizatorius.
Nuo 2001 m. organizuoja kasmetinį dainuojamosios poezijos festivalį „Akacijų alėja“, tarmiškos kūrybos šventę „Tėviškės atradimai“.
Rašo ir dainuoja savo eiles. Poezija skelbta leidiniuose: „Daugiabalsė“ (2007), „…Iki pirmųjų gaidžių…arba Provincijos poezija“ (1992), „Iš lašo į kibirkštį“ (2015), „Lenkiuosi žemės balsui“ (1990), „Lyg ežero bangų prisilietimas“ (1993), „Palaima baltųjų aušrų“ (2002), „Vaivorykštė“ (2000) ir kt.
Išleido poezijos rinkinį „Buvau ir būsiu“ (1992), 2 autorinių dainų kompaktines plokšteles „Kryžkela“ (2004) ir „...o vis dėl to būkim...“ (2016), tradicinės ir autorinės kanklių muzikos kompaktinę plokštelę „Vėlių kankliai“ (2000), su grupe „Šulnys“ kompaktinę plokštelę „Unt Sartų“ (1994 m.)
Bendradarbiauja spaudoje: „Gimtasis Rokiškis“, „Kultūros aktualijos“, „Liaudies kultūra“, „Nauja vaga“, „Nemunas“, „Šeimininkė“, „Zarasų kraštas“ ir kt.

Lit.: https://www.rokiskis.rvb.lt/uploads/IKELIAMI_DOKUMENTAI/Krastotyra/Krastieciai/S/SVIDINSKAS_ALGIRDAS.pdf
Nuotr.: http://www.antzemeskrasto.lt/algirdas-svidinskas.html