Liutvinavičius Stasys

liutvinav


VISUOMENININKAS, KRAŠTOTYRININKAS, LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAS EKSPERTAS

Gimė 1929m. gegužės 12 d. Jaučakių km., Kauno r.,

1937 – 1941 m. mokėsi Jaučakių pradinėje mokykloje, 1942 – 1949 m. – Vilkijos gimnazijoje, 1951 – 1954 m. studijavo Šiaulių mokytojų institute, 1970 m. išklausė esperanto kalbos kursus, 1973 – 1978 m. studijavo VPI Lietuvos kalbos ir literatūros fakultete, 1997 m. lankė Lietuvos folkloristų mokyklą.
1949 – 1950 m. dirbo Vilkijos apskrities bibliotekos vedėju, 1951 – 1952 m. –Miškalaukio pradinės mokyklos mokytoju, 1953 – 1954 m. – Miškalaukio septynmetės mokyklos direktoriumi, 1954 – 1999 m. – Veliuonos vidurinės mokyklos lietuvių, vokiečių, rusų, esperanto kalbų mokytoju, 1978 – 1999 m. – mokyklos literatūros muziejaus vadovu, 1996 – 1999 m. – rašytojų J. Mačiulio memorialinės ekspedicijos vadovu.
Parašė daugiau kaip 2000 straipsnių respublikinėje ir rajono spaudoje kraštotyros, lietuvių kalbos ir literatūros mokymo temomis. Išleido knygeles : „Veliuona – urbanistikos paminklas, istorinis – landšaftinis draustinis“ , „Veliuona“, „Svarbiausios žinios“, „Takai, keleliai“, „Veliuonos sakmės ir padavimai“, „Mūsų širdys“ (poezijos rinkinys), „Esu....“ (gyvenimo esė), „Veliuonos Šv. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia“. 13 knygų antologijų, turistinių lankstinukų rengėjas, kraštotyros veiklos parodų rengėjas. Veliuonos vidurinės mokyklos Garbės narys. Įvairių konkursų, JAV lietuvių premijos, TV viktorinos „Moki žodį žinai kelią“ laureatas.
Mirė 2018 m.

Daugiau apie jį: https://www.mlaikas.lt/naujiena/krasto-zinios/in-memoriam-garsiam-musu-krastieciui-stasiui-liutvinaviciui-atminti
Lit. ir nuotr. : http://vilkijoskrastas.lt/stasys-liutvinavicius