Rašytinio paveldo fondas - Literatūra užsienio kalba.

 

Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791-1859) (Aksakovas, Sergejus)
Šeimos kronika / S. Aksakovas ; vertė E. Murkienė. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1952. - 715 p.

Bernatowicz, Feliks Aleksander Geisztowt (1786-1836)
Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : (romans historyczny) / przez Feliksa Bernatowicza ; z przedmowa Teodora Jeske-Choińskiego. - Warszawa : Drukarnia A.T. Jezierskiego, 1898. - 4 t. - (Biblioteka zieł wyborowych ; № 26-29)

Eden, Helen Parry
Whistles of Silver and other stories / Helen Parry Eden ; Illustrated by Denis Eden. - Milwaukee : The Bruce Publishing Company, 1933. - 164 p. : iliustr.

Elston, Allan Vaughan
Guns on the Cimarron / Allan Vaughan Elston. - London : Ward Lock and CO, 1945. - 176 p.

Гливенко, Иван Иванович (1868-1931)
Visuotinės literatūros istorija : vadovėlis vidurinei mokyklai / I.Glivenko ; vertė Ed.Viskanta. - Kaunas : "Švyturio" Bendrovė, 1926. - 303 p. - (įr.) : 4 Lt

Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841) (Lermontovas, Michailas)
Rinktinė : lyrikos ir poemos / M.Lermontovas. - [Vilnius] : Valstybinės grožinės literatūros leidykla, 1949. - 195 p., 1 portr. lap. : iliustr.

Pease, Howard
Hurricane Weather / Howard Pease. - New York : Doubleday and Company, 1936. - 296 p.

Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) (Puškinas, Aleksandras)
Puškino Lyra, 1799-1949 / paruošė ir redagavo Aleksys Churginas ; [atsakingas redaktorius Antanas Venclova]. - [Vilnius] : Valst. grož. lit. l-kla, 1949. - 300, [2] p., [1] portr. lap. : iliustr. - Dirbtinė antr.: Lyra
Kn. taip pat: A.S. Puškinas / Ed. Viskanta, p. 5-36

Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) (Puškinas, Aleksandras)
Borisas Godunovas / A. Puškinas ; iliustracijos V. Svitalskio ; vertė J. Graičiūnas. - [Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947]. - 133 p., [16] iliustr. lap. : iliustr.