Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Timmermans, Felix (1886-1947)
Kaimietiškoji psalmė : romanas / Felix Timmermans ; vertė Vincas Kazokas. - London : Nida, 1957. - 189 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 18

Tulauskaitė, Gražina (1908-1990)
Vakarė banga : lyrika / Gražina Tulauskaitė. - Holywood (Cal.) : Lietuvių dienų l-kla, 1968. - 127 p. - : 2 Lt

Twain, Mark (1835-1910) (Tvenas, Markas)
Princas ir elgeta / Markas Tvenas ; laisvai vertė J. Trečiokas. - Šiauliai : "Kultūros" b-vė, [1922]. - 195 p. : iliustr. - (Tėvynės mylėtojų draugijos leidinys ; nr. 38). - : 3 Lt

Urbonas, Simas (1907-1968)
Sūkuriai ir žmonės : žmogaus kančių pynė / Simas Urbonas. - Würzburg : L. Vismantas, 1947. - 206, [2] p.

Vaičiulaitis, Antanas (1906-1992)
Pasakojimai : rinktinės novelės / Antanas Vaičiulaitis ; [dailininkas Telesforas Valius]. - [Nördlingen] : Venta, 1955. - 342 p. - (įr.)
Kn. taip pat: Antano Vaičiulaičio rinktinė / J. Brazaitis, p. 327-342

Vaineikienė, Stasė (1884-1946)
Iš praeities kovų / Stasė Vaineikienė. - Kaunas : [s.n.], 1935-1936. - 3 d.
D. 1 : Lietuviškos knygos kryžiaus keliai. - 1935. - 108 p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 33

Vaitkus, Mykolas (1883-1973)
Liepsnelės : eilės / M. Vaitkus. - Kaunas : A. Petronio knygynas, [1921] (Tilžė : Jagomasto sp. "Lituania"). - 157 p.
Tvanas : senovinių amžių apysaka / Mykolas Vaitkus. - 2-asis leid. - London : Nida, 1954 (Nida Press). - 205 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 4). - (įr.) : 4 Lt

Vaižgantas (1869-1933)
Lietuvių literatūros draudžiamojo laiko paskaitos / J. Tumas. - Kaunas : Valstybės sp., 1925. - 176 p. : portr.
Turinys: Antanas Vienažindys; Antanas Kriščiukaitis; Ksaveras Sakalauskas; Martynas Jankus
Merkelis. - Kaunas : ''Vairo'' bendrovė, 1930 (Kaunas : ''Žaibo'' spaustuvė). - 169 p. : 30 iliustr. lap.
Vaižganto raštai / Vaižgantas. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1922-1938. - 19 t. - T. 7-9 antr. p. viršuje: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leid. - Dirbtinė antr.: Raštai. - T. 7-9 skelb. duom: Kaunas : Valstybės sp.; T. 10 - Kaunas ; Marijampolė : Dirva; T. 11-14 - Kaunas : Humanitarinių mokslų fak.; T. 15 - Kaunas : Žinija; T. 16-17 - Kaunas : Spindulio sp.; T. 18 - Kaunas : Šv. Kazimiero d-ja; T. 19 - Kaunas : Typolito