Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Maironis (1862-1932)
Pavasario balsai / Maironis ; [Maironio portretas V. Simankevičiaus ; iliustracijos T. Kulakausko]. - 10-a laida. - Würzburgas : L. Vismantas, 1947. - 301 p. : iliustr., portr. - : 4 Lt

Marcinkevičius, Jonas (1900-1953)
Mes ateinam : romanas / Jonas Marcinkevičius. - Kaunas : Sakalas, 1936. - 3 t.
T. 2. - 1936. - 280 p.Mauriac, François (1885-1970) (Moriakas, Fransua)
Gimdytoja / Fransua Moriakas ; [iš pranc. k. vertė Vaičiulaitis Antanas]. - Chicago (Ill.) : Terra, [1953]. –

Matjošaitis, Stasys (1877-1949)
Sakalėlis : skaitymų knyga / Esmaitis. - Kaunas : Švyturys, 1922. - kn.
Kn. 2. - 1922. - 139 p. : iliustr.

Maupassant, Guy de (1850-1893) (Mopasanas, Gi de)
Karoliai : novelės / Guy de Maupassant ; [vertė Ed. Viskanta]. - Chicago (Ill.) : Terra, 1952 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 277, [1] p.

Mazalaitė, Nelė (1907-1993)
Negestis / Nelė Mazalaitė. - [Chicago (Ill.)] :

Mérimée, Prosper (1803-1870) (Merimė, Prosperas)
Kolomba : romanas / Prosperas Merime. - [Kaunas, 1937]. - 221 p. : iliustr. - (Literatūros panteonas ; nr. 21)

Mikuckis, Juozas (1891-1970)
Aušros rasos / Juozas Mikuckis. - Kaunas : A. Petronio knygynas, 1920. - 87 p.
Derliaus vainikas : eilėraščiai / Juozas Mikuckis. - London : Nida, 1964. - 281, [1] p., [1] portr. lap. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 47). - : 4 Lt

Mykolaitis-Putinas, Vincas (1893-1967)
Pirmoji lietuviška knyga : [straipsnis apie M. Mažvydo "Catechismusa prasty szadei"] / V. Mykolaitis-Putinas. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. - 42 p. : iliustr. - Prieš antr. aut.: V. Mykolaitis. - (įr.) : 1 Lt 80 ct
Tarp dviejų aušrų : [eilėraščiai] / Putinas. - Fotogr. leid. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992. - [6], 101, [3] p. : portr. - Orig. leid. duom.: Kaunas, 1927
Altorių šešėly : romanas trijose dalyse / V. Mykolaitis-Putinas. - Memminger : Tremtis, 1951. - 633, [2] p.

Molière (1622-1673) (Moljeras)
Šykštuolis : 5-ių veiksmų komedė / Žanas Baptistas Moljeras ; vertė A. Iešmanta. - Marijampolė : "Liaud. teatro" b-vė, 1920. - 111 p.

Narbutas, Jonas Vytautas (1911-1968)
Sambrėška / Jonas Vytautas Narbutas. - Kaunas : Akiratis, 1940. - 205 p. - : 1 Lt 50 ct

Narvydas, Pranas (1887-1976)
Gimtinės takais : pasakojimai / Pranas Narvydas ; parinko Juozas Valakas ; [viršelis Jurgio Juodžio]. - New York : Lietuvių tautinės sąjungos I-sis sk., 1968 ([New York] : Vaga). - 243 p. : portr.

Noreika, Jonas (1910-1947)
Trys velniai : apysaka iš Nepriklausomybės kovų su bolševikais / Noreika Jonas. - Hamilton, 1963. - 67, [3] p.