Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Gaučys, Povilas (1901-1991)
Pietų kryžiaus padangėje : Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija / sudarė Povilas Gaučys. - Chicago, Ill. : Lietuviškos knygos klubas, 1951. - 480 p. : žml.

Giedraitis, Romualdas (1915-1980)
Angelai ir nuodėmės : novelės / R. Spalis. - London : Nida, 1963. - 252, [1] p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 44)
Alma mater : apysaka / R. Spalis. - Cleveland (Ohio) : Viltis, 1960. - 433, [1] p. - (įr.)
Didžiosios atgailos : novelės / R. Spalis. - Memmingen : Tremtis, 1952. - 352, [1] p. - (įr.)
Turinys: Ežeras; Karalaitis; Dalia; Žaislas; Ona; Stirnių sukilėlis; Paskutinis kūrinys
Gatvės berniuko nuotykiai : apysaka jaunimui ir senimui / R. Spalis. - Memmingen : Tremtis, 1952. - 508 p.

Giedraitis-Giedrius, Antanas (1892-1977)
Gamtoje pasidairius : apsakymėliai / A. Giedrius ; iliustravo K. Šimonis. - [s.l.] : Spaudos fondas, 1938. - 126, [2] p. : iliustr.

Gira, Liudas (1884-1946)
Rinktinė poezija / Liudas Gira. - [Kaunas] (Valstybinė grožinės literatūros leidykla), [1945]. - 149 p., [1] portr. lap. : iliustr.
Liudo Giros Raštai : autoriaus naujai peržiūrėti. - Kaunas : Universitas, 1928 (Klaipėda : Rytas). - t. : portr. - Dirbtinė antr.: Raštai
T. 1 : 1908-1918 lirika / su autoriaus įvado žodžiu ir A. Merkelio sutaisyta bibliografija. - 1928. - 202, [1] p., [1] portr. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 193-[200]. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 198
Šilko gijos : lirika / Liudas Gira. - Kaunas : "Dirvos" b-vės leidinys, 1929. - 80 p., [1] portr. lap. : portr

Gliauda, Jurgis (1906-1996)
Namai ant smėlio : "Draugo" 1951 m. premijuotas romanas / Jurgis Gliauda. - Chicago : "Draugo" bendradarbių klubas, 1952. - 221 p.
Ora pro nobis : premijuotas romanas / J. Gliauda ; iliustravo V.K. Jonynas. - Chicago (Ill.) : Draugo bendradarbių klubas, 1953. - 447 p. : iliustr.
Delfino ženkle : premij. romanas / Jurgis Gliauda. - Chicago : Lietuviškos knygos klubas, 1966. - 234 p.

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) (Gėtė, Johanas Volfgangas)
Hermanas ir Dorotėja / J.W. Goethe ; vertė J. Žekevičius ; [iliustravo K. Petrikaitė-Tulienė]. - Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1939 (Kaunas : "Spindulio" AB sp). - 123 p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz.