Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Valančius, Motiejus (1801-1875)
Paaugusių žmonių knygelė / vysk. Motiejus Valančius ; perredagavo, žodžius paaiškino ir įžangą parašė A.
Vargo mokyklai : būrelio mokytojų rinkinys kalbos mokslo reikalui. - Kaunas ; Vilnius : Švyturys, 1921. - kn.
D.2. - 1921. - 320 p.

Venclova, Antanas (1906-1971)
Obelis kur augalota / Antanas Venclova. - [Kaunas] : Valst. grož. lit. l-kla, 1945 (Kaunas : Spindulys). - 211 p., 1 portr. lap. : iliustr.

Vienažindys, Antanas (1841-1892)
Ilgu ilgu man ant svieto : [eilės] / Antanas Vienažindys. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1958. - 134 p., [3] iliustr. lap., [21] faks. lap. : iliustr. - ((Įr.)) : 1 Lt 80 ct

Vienuolis, Antanas (1882-1957)
Raštai : septyni tomai / Antanas Vienuolis ; [dail. Ed. Jurėnas]. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953-1955. - 7 t. : iliustr.
T. 5 : Puodžiūnkiemis : romanas / A. Vienuolis. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1954. - 512 p., [1] portr. lap., [1] iliustr. lap. : iliustr. -
Viešnia iš Šiaurės : [romanas] / Antanas Vienuolis. - Chicago : Terra, 1957. - 2 d.
D. 1. - 1957. - 332, [1] p. - (įr.) : 5 Lt

Vydūnas (1868-1953)
Amzina ugnis : dramatiska trilogija / Vîdûnas ; [iliustravo Petras Rimša]. - [Tilžė : isleido „Rûta", 1913] (Tilzêje : spaudê Otto v. Mauderodê]). - 326, [2] p. : vinj. ; 22 cm. - Aut. pratarmė: p. 5-8. - Antr. dabartine rašyba: Amžina ugnis. - Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 4629 ; Bruožis, A., p. 86 ; Kaunas, D., įr. 3006
Probotsiûn sesêliai : dramâtiska aidija trijose dâlîse / Vîdûnas ; [iliustravo Fidus]. - Tilzêje : Vilhelmas Storost, 1908 (Tilzêje : veikalâ sitâ spaudê Otto v. Mauderode). - 182, [1] p. : iliustr. - Antr. dabartine rašyba: Prabočių šešėliai
Smarkusis Krußa : vienveiksmê komêdîa / Vîdûnas. - Tilžêj : "Rûta", 1913. - 27, [3] p. - Antr. dabartine rašyba: Smarkusis Kruša. - Išleisti Vydūno

Voltaire (1694-1778) (Volteras)
Kandidas : [apysaka] / F.M. Voltaire. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - XXVII, 320 p.

Wallace, Lew (1827-1905) (Volesas, Luisas)
Ben-Huras : Kristaus laikų apysaka / Lew Wallace ; išvertė ir komentarus parašė F. Neveravičius. - [Kaunas] : Sakalas, 1938. - 3 t. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka)
T. 3. - 1938. - 243 p., [4] iliustr. lap. : iliustr. - (Jaunimo biblioteka ; nr. 4)

Wolfert, Ira (1908-1997) (Uolfertas, Aira)
Tekerio gauja / Aira Uolfertas ; vertė K. Vairas-Račkauskas. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950 (Kaunas : "Raidės" sp.). - 396, [3] p. - Orig. antr.: Tucker's people. - Tiražas 4 000 egz.

Žemaitė (1845-1921)
Raštai / Žemaitė. - Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956-1957. - 6 t. : iliustr.
T. 2. - 1956. - 503 p., iliustr., [7] iliustr. lap. : iliustr.