Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Bourget, Paul (1852-1935) (Buržė, Polis)
Vidurdienio demonas : romanas / Paul Bourget ; išvertė Pov. Jakas. - Kaunas : Pavasario knygynas, [1938]. - t.

Bradūnas, Kazys (1917-2009)
Maras : poema / Kazys Bradūnas ; [iliustracijos Telesforo Valiaus]. - [Miunchenas : s.n.], 1947. - 43, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodytas. - Su aut. autogr.

Brazdžionis, Bernardas (1907-2002)
Šiaurės pašvaistė / Bernardas Brazdžionis. - Würzburgas : L. Vismantas, 1947. - 70 p.
Kalambūrai ir limerikai / Bernardas Brazdžionis. - Marijampolė : Ramona, 2002 ([Marijampolė : Ramona]). - 37, [3] p. ; 12 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-538-03-1 Kn.
Taip pat: Pratarmė / sudarytojas Vilius Užtupas, p. 5-9.

Būdavas, Stasys (1908-1966)
Uždraustas stebuklas : romanas / Stasius Būdavas. - [Brooklyn (N.Y.)] : Gabija, 1954. - 247, [1] p. - : 3 Lt 00 ct)
Rūsti siena : apysaka / Stasius Būdavas. - Hamilton (Ont.) : Rūta, 1959. - 193 p. - Su St. Džiugo ekslibriu (00/3247)

Burba, Aleksandras (1854-1898)
Prozaiški raštai / kun. A. Burba. - Shenandoah (V. J. Stagaro sp.), 1901. - 2 t.
T.2. - Naujas perspaudinimas. - 1901. - 103 p.

Būtėnas, Julius (1908-1999)
Sciklinės gonkos : [novelės dzūkų tarme] / Julius Būtėnas ; [virš. dail. Liudas Vilimas]. - [S. l. : s. n.], 1932 (Kaunas : V. Atkočiūno sp.). - 54, [2] p.
Žemaitės gyvenimas / J. Būtėnas. - [Kaunas] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. - 76, [2] p.

Baranauskas, Albinas (1924-)
Kalvos ir lankos : tolimojo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta / Alb. Baranauskas. - Putnam : Knygynas "Spauda", 1959. - 155 p.

Coloma, Luis (1851-1915)
Trys ispaniškos apysakos / Liudvikas Koloma ; iš lenkų kalbos vertė V.Kamantauskas. - Kaunas : Šv.Kazimiero d-ja, 1932. - 257 p. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 538). - : 1 Lt 20 ct.

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija (1886-1958)
Pinigėliai : 3 veiksmų-4 paveikslų kom. / S. Čiurlionienė-Kymantaitė. - [Kaunas] : LTSR valst. l-kla, [1941]. - 149 p. - : 1 Lt 60 ct

Dandierinas, Runcė (1914-1995)
Šilkai ir vilkai : dainos vietinės ir sovietinės / Runcė Dandierinas ; iliustracijos P. Osmolskio. - Brooklyn ; New York : Balys Pavabalys, 1950. - 62, [1] p. : iliustr.
23 svetimieji : Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų ištraukos. - Wurzburgas, 1947. - 264

Dante Alighieri (1265-1321) (Dantė Aligjeris)
Dieviškoji komedija / Dante Alighieri ; vertė Jurgis Narjauskas. - Marijampolė : [s.n.], [s.a.]. - 693 p., [4]

Flaubert, Gustave (1821-1880) (Floberas, Giustavas)
Ponia Bovary : romanas / Gustavas Floberas ; iš prancūzų kalbos vertė Alė Rūta. - London : Nida, 1955. D.1. - 1955. - 243 p.iliustr. lap. : iliustr. - : 5 Lt

Friederichsen, Max (1874-1941)
Finland. Estland und Lettland. Litauen / Max Friederichsen. - Breslau : Ferdinand Hirt, 1924. - 127 p., [7] iliustr. lap. : žml. - (Jedermanns Bucherei). - Bibliogr.:p.122-127. - (Įr.) : 2 Lt 80 ct