Aplankai - Antras puslapis

 Kauno rajono kultūrinė veikla 1998 -2002 (VB)
 Kauno rajono menininkai, parodos ( iki 2015) (VB)
 
 KAUNO RAJONO MIESTELIAI:

Apie Panevėžiuką (Panevėžiuko biblioteka)
Adomo Makarevičiaus kraštotyros darbai apie Vilkiją (Vilkijos biblioteka)
Babtų miestelio šiokiadieniai ir šventės" (Babtų biblioteka)
Čekiškė 1600-2000 (Čekiškės biblioteka)
Ežerėlis spaudoje (Ežerėlio biblioteka)
Iš istorinės atminties[J.Brazauskienės atsiminimai apie Kulautuvą](Kulautuvos biblioteka)
Vilkijos dainorėliai.A.Vaičius[Vilkijos choro istorija] (Vilkijos biblioteka)
Kraštiečių atsiminimai apie Vilkiją (Vilkijos biblioteka)
Karmėlavos seniūnijos istorija ( Ramučių biblioteka)
Kulautuvos kurortui - 65 (Kulautuvos biblioteka)
Mano miestelis Čekiškė (Čekiškės biblioteka)
Mastaičių kaimo istorija/ B.Jasinskienė, 2005 (VB)
Pagynė spaudoje 1940-1982 m.(Pagynės biblioteka)
Rašnavos kaimas ir jo gyventojai.R.Matinaitienė (llgakiemio biblioteka)
Prisilietus prie Pagynės žemės istorijos (Panevėžiuko biblioteka)
Samylų seniūnija spaudoje[Girionys, Žiegždriai, Šlienava] (Šlienavos biblioteka)
Vilkija 1426-1996 (Vilkijos biblioteka)

KRAŠTIEČIAI

LITERATAI:

J.Aistis (VB)
B.Buračas (VB)
K.Boruta (VB)
J.Brazauskienė (VB, Kulautuvos biblioteka)
B.Brazdžionis (Ringaudų biblioteka)
Z.Gaižauskaitė (VB)
J.Giedraitienė (Ringaudų biblioteka)
J.Ivanauskaitė (Čekiškės biblioteka)
R.Keturakis (VB)
Mes kilę iš Čekiškės (Čekiškės biblioteka)
A.Mickevičius (Ringaudų biblioteka)
Rašytojo V.Rudžiansko gyvenimas ir kūryba (Vilkijos biblioteka)
V.Rudžianskas (Čekiškės biblioteka)
I.Striaukienė [eilėraščiai] (Panevėžiuko biblioteka)
M. Staliūnaitė – mūsų krašto poetė[eilėraščiai] (Panevėžiuko biblioteka)

KOMPOZITORIAI:
 V.Kairiūkštis (VB)
 J.Naujalis (VB)

KRAŠTOTYRININKAI:

A.Vaičius (VB)
Br.Šukys (VB)
Kraštotyrininkas Balys Buračas (Karmėlavos biblioteka)
Kraštotyrininkas Balys Buračas (Ramučių biblioteka)

VISUOMENĖS VEIKĖJAI:

Pr.Dovydaitis (VB)
L.Milčius (VB)
K.Puida (VB)
J.Basanavičius (VB)
J.Godlevskis (VB)
T.Ivanauskas (VB)
M.Krupavičius (VB)
A.Mitkus (VB)
Kazys – Žukauskas Zara :[ laiškai, nuotraukos ir sveikinimai Kauno r. savivaldybės viešąjai bibliotekai] Garliava, 1998 (VB)
Pleirytė- Puidienė Ona Elžbieta (Panevėžiuko biblioteka)
K. Puida – rašytojas ir vertėjas (Panevėžiuko biblioteka)

KITI:

Aldona Rimdeikienė[etnografė] (Vilkijos biblioteka)
Algimantas Liškauskas [meno vadovas)(Čekiškės biblioteka)
Inžinierius Mykolas Pužauskas iš Lebedžių kaimo ( Liučiūnų biblioteka)
Kraštiečiai. Jų veikla (VB)
Kunigas Jonas katulis (Kulautuvos biblioteka)
Kunigas St. Bačkis - Vilkijos klebonas 1906-1930 (Vilkijos biblioteka)
Leonas Merkelis [gydytojas] (Čekiškės biblioteka)
Olga Mongirdienė-Fedorovienė (Vilkijos biblioteka)
Rokų krašto šviesuoliai (Rokų biblioteka)Atgimusi Raudondvario dvaro sodyba. (2013 - 2015) (VB)


Europos paveldo dienos (1998-2015) (VB)
Legendiniam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui - 80 metų (VB)
Viktorina apie Kauno rajoną 2005 (VB)

KNYGNEŠIAI:

K.Aglinskas (VB)
Apie Babtų valsčiaus knygnešius (Babtų biblioteka)
V.Andziulis (VB)
M.Babonas (VB)
J.Bielinis (Čekiškės biblioteka)
Babtų knygnešiai (VB)
M.Jankaus spaustuvė (VB)
XX a.pradžios spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai: Kuktos, Priekulės, Senosios Klaipėdos, Strazdo ir vėgėlės, „Vilniaus žinių" spaustuvės(VB)
XX a. pradžios Lietuvos knygynai ir jų įkūrėjai : J. Masiulis, M.Nagevičienė, M.ir J.Šlapeliai, J.ir A.Zavadskiai(VB)
XX a. pradžios Lietuvos spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai: Banaičio, F.V.Horcho našlės, Gražio, Jakavičiaus, Kirkoro spaustuvės(VB)
Knygnešystės pėdsakais Kauno rajone (1990 –....)(VB)
Lietuvos knygnešiai - tautos dvasios gaivintojai (1989 -....) (VB)
Kauno rajono knygnešiai (VB)
Knygnešių sienelė (VB)
Knygnešiai (Ringaudų filialas) (VB)
Kauno rajono spaudos darbuotojai, kalbininkai(VB)
Lietuviškos spaudos draudimas: ištakos, įforminimas, žlugimas (VB)
Lietuviška knyga. Mažoji Lietuva (VB)
Mažosios Lietuvos spaustuvės, spaustuvininkai, leidėjai : Giedraičio, Hartungų, Jagomasto, Mauderodės, Mikšos, Reilenderių spaustuvės(VB)Slaptos pogrindinės „ab" spaustuvės veikla (VB)
M.Račkus (VB, Čekiškės biblioteka)
A.Račkus (VB)
Zapyškio knygnešių laikas (VB)