Vaidelys Jonas

 

Knyga „Ankstyvosios daugiametės gėlės“Ankstyvosios daugiametės gėlės / D. Dainauskaitė, J. Vaidelys. - Vilnius : Mokslas, 1988.

Knygoje pateikiami duomenys apie 65 genčių daugiametes gėles, kurios pradeda žydėti iki vasaros pradžios.

  

  

  

  

  

Knyga „Balkonų ir terasų želdinimas“Balkonų ir terasų želdinimas : mokymo priemonė / Janina Vaidelienė, Jonas Vaidelys, Tadas Vaidelys ; Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra. - Mastaičiai [i.e. Kaunas] : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2011.

  

  

  

  

  

Knyga „Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika“Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika : metodinė priemonė / Jonas Vaidelys ; [iliustracijos Reginos Sipavičienės] ; Kauno kolegija. Kraštotvarkos fakultetas. Želdinių ir agrotechnologijų katedra. - Mastaičiai (Kauno r.) [i.e. Kaunas] : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2005

  

  

  

  

  

Knyga „Dekoratyviųjų žolinių augalų sortimentas Lietuvos želdynams“Dekoratyviųjų žolinių augalų sortimentas Lietuvos želdynams : metodinė priemonė / Jonas Vaidelys, Donatas Misiūnas ; Kauno kolegija. Kraštotvarkos fakultetas. Želdinių ir agrotechnologijų katedra. - Mastaičiai [i.e. Kaunas] : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2008

  

  

  

  

  

Knyga „Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams“Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams / Jonas Vaidelys, Vaclovas Makūnas, Genė Prakapaitė. - Vilnius : LŽŪM Informacijos ir leidybos centras, 1993-1997. - d.

1997 m. leidėjas: Margi raštai. - Priešantr.: Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija. Mokymo metodikos centras.

  

  

  

  

Knyga „Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams“Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams / Jonas Vaidelys, Vaclovas Makūnas, Genė Prakapaitė. - Vilnius : LŽŪM Informacijos ir leidybos centras, 1993-1997.

D. 2, Vienmetės ir dvimetės gėlės. - 1995.

  

  

  

  

Knyga „Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams“Gėlininkystė : konspektas žemės ūkio mokyklų studentams ir moksleiviams / Jonas Vaidelys, Vaclovas Makūnas, Genė Prakapaitė. - Vilnius : LŽŪM Informacijos ir leidybos centras, 1993-1997. - d.

D. 3, Daugiametės gėlės. - Vilnius : Margi raštai, 1997

  

  

  

  

Knyga „Gėlininkystė: svogūninės ir kitos gėlės: mokymo priemonė“Gėlininkystė : svogūninės ir kitos gėlės : mokymo priemonė / Jonas Vaidelys, Donatas Klimavičius ; Kauno kolegija. Kraštotvarkos fakultetas. Želdinių ir agrotechnologijų katedra. - Mastaičiai [i.e. Kaunas] : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2006.