Jakučionis Povilas

 

Kaimo „Prie Lakštingalos upės“ istorija

Knygoje aprašoma kone 200 metų Pajiesio kaimo (Kauno r.) istorija. Seniausias dokumentais patvirtintas kaimo gyventojas - Andrius Jakučionis, gimęs 1791 m. Pajiesio Veiveriukų kapinaičių ir jose buvusios medinės koplyčios istorija yra dar senesnė. Čia rasite trumpas Pajiesio apylinkių bažnytkaimių, miestelių, miestų - Garliavos, Išlaužo, Prienų, Veiverių ir kitų vietovių istorijas. Aprašyta XX a. pr. vykęs kaimo skirstymas į vienkiemius, I ir II pasauliniai karai, turėję įtakos kai¬mo gyvenimui; pokario rezistencija, gyventojų trėmimai į Sibirą, kolūkio steigimas ir jo iširimas. Pateikiamos keleto šeimų genealoginės lentelės, daug nuotraukų ir brėžinių.

Knygos pirmoje dalyje pateikta bendra kaimo ir apylinkių istorija (pasinaudojus ir archyvų dokumentais), antroje - pačių gyventojų rašytos ar papasakotos jų šeimų istorijos.

Knyga „Atkaklumas ir rizika“Atkaklumas ir rizika. Kelias į sėkmę : atsiminimai / Povilas Jakučionis. - Vilnius : Baltijos kopija, 2015.

Atsiminimų knyga- vaikystė Pajiesio kaime, šeima su savo istorija, gimtasis kaimas, dalyvavimas moksleivių pasipriešinimo organizacijoje, susidūrimas su okupacinės valdžios represinėmis struktūromis, Vorkutos lageriais.

   

Knyga „Priešinantis sovietizmo restauracijai“Priešinantis sovietizmo restauracijai : [buvusio pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio, politinio kalinio, Seimo nario, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovo] viešųjų kalbų rinkinys / Povilas Jakučionis. - Vilnius : [Baltijos kopija], 2014.

   

    

   

Knyga „Valstybės kūryba“Valstybės kūryba – nesibaigiantis darbas : [buvusio pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio, politinio kalinio, Seimo nario, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovo] straipsnių rinkinys / Povilas Jakučionis. - Vilnius : [Baltijos kopija], 2014.

Straipsnių, skelbtų Lietuvos spaudoje, rinkinys, kuriame sukaupti tekstai apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo darbus, sėkmes ir nesėkmes, apie P.Jakučionio vadovautos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos veiklą.