Brėdikis Jurgis

 

Knyga „Kitokiu žvilgsniu“Kitokiu žvilgsniu : [gydytojo apmąstymai] / Jurgis Brėdikis. - 2-as leid.. - Vilnius : Santara, 2015.

Jurgis Brėdikis, pasiremdamas kvantinės fizikos, holografijos virpesių-rezonanso dėsniais ir kitais mokslo atradimais knygoje kitokiu žvilgsniu populiariai kalba apie tai, kas domina kiekvieną: apie žmogų kaip Visatos dalį, apie žmogaus subtiliąsias energijas ir jų informacinę komunikaciją pradedant nuo ląstelės DNR iki globalaus lygmens, sąsajas su Visatos informaciniu-energiniu lauku, apie nesuprantamus, tačiau egzistuojančius reiškinius, apie visuotinę nelygybę ir matricas, kurios valdo mus, apie meilės ir gėrio dėsnius, proto ir širdies energijų darną, dvasingumą ir tikėjimą, apie holistinį gydymą, apimantį fizines, mentalines, emocines, dvasines sferas ir vidines nepaprastas savigydos galias.

Akademikas Jurgis Brėdikis jau ankstesnėse knygose patraukęs skaitytojų dėmesį skvarbiu ir išmintingu mokslininko žvilgsniu į mus supančią Visatą ir joje vykstančius reiškinius atliepiančius Žmogaus dvasinei būsenai.

Knygoje "Kitokiu žvilgsniu", pasiremdamas naujausiais pasaulio mokslo žmonių ieškojimais ir atradimais, dar labiau išplečia apmąstymų lauką kuriame yra ir patikrintų tiesų, ir abejonių kurių autorius sąmoningai nevengia

Knyga „Likimas leido“ I dalisLikimas leido... : [kardiochirurgo memuarai] / Jurgis Brėdikis. - Vilnius : Santara, 2012.- kn. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - (Kultūros žurnalo "Santara" biblioteka)

[Kn. 1]. – 2012

Tai memuarinė knyga apie akademiko Jurgio Brėdikio gyvenimo kelyje sutiktas asmenybes ir to laiko įvykių apmąstymai.

Knyga „Likimas leido“ II dalisLikimas leido... : [kardiochirurgo memuarai] / Jurgis Brėdikis. - Vilnius : Santara, 2012-. - kn. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. - (Kultūros žurnalo "Santara" biblioteka)

Kn. 2. - Vilnius : Santara, 2013.

Antrojoje memuarinės knygos "Likimas leido" dalyje profesorius emeritas, kardiochirurgas, akademikas Jurgis Brėdikis tęsia pažintį su iškiliais Lietuvos kultūros, mokslo žmonėmis.

Autorius, gerai valdantis plunksną, jautriai atskleidžia pasaulinio garso mokslo žmonių dvasines ir psichologines būsenas, didžiulį pasišventimą savo pasirinktai profesijai. Tai ir gyvenimo žinios, mirties, tikėjimo problemos, savirealizacija ir pripažinimas, šiuolaikinio mokslininko įvaizdis, kardiochirurgo sėkmės bei nesekmės, žvilgsnis į ateities integruotą Vakarų ir Rytų šalių energinę mediciną.

Knyga „Ne dievai“Ne dievai : iš medikų gyvenimo / Jurgis Brėdikis. - 2-asis patais. leid.. - Vilnius : Santara, 2016. - 2 kn. ;24 cm. - ISBN 978-9986-868-58-3

Kn. 1. – 2016, Kn.2.- 2016.

Beletristikos knygos "Ne Dievai: iš medikų gyvenimo" pagrindiniai herojai – Antanas, Paulius ir Emilis – dar besimokydami Kauno „Aušros" gimnazijoje sutarė pasirinkti gydytojo profesiją. Karo ir pokario metų audros juos išskyrė: vieną nubloškė į Sibirą, antrą – į Vakarus, tačiau visi trys tapo chirurgais ir po kelių dešimtmečių vėl susitiko.

Knygoje kuriamos dramatiškos, intriguojančios jų ir gyvenime sutiktų Žmonių istorijos, apnuoginamos įsišaknijusios ydos – pataikavimas, pavydas, gobšumas, kerštas, prievarta. Atveriant vidinį gydytojų pasaulį, aptariami jų tarpusavio santykiai, medikų etikos, profesionalumo, atsakomybės, medicinos ateities problemos. Nevengiama ir egzistencinių temų: tikėjimo, meilės, likimo, laimės, gyvenimo prasmės.

Skaitytojas ne kartą pabuvos operacinėje, matys žmogų atkeliaujantį į šį pasaulį, pergyvens dėl skaudžios netekties, džiaugsis dėl išgelbėtos gyvybės ir sugrąžintos sveikatos.

Knygoje "Ne Dievai: iš medikų gyvenimo" realistiškai atsispindi netolima ir prieštaringa (istorinė) Lietuvos praeitis.

Knyga „Ties riba“Ties riba / Jurgis Brėdikis. - Vilnius : Santara, 200

Jurgio Brėdikio trečiosios beletristikos knygos pagrindinis veikėjas Zenas Sekmokas, vaikų namų auklėtinis, patyręs daugybę negandų, pagaliau tampa žinomu krepšininku. Tačiau jam nustatoma širdies liga. Žinodamas diagnozę, bet nepaisydamas sporto medicinos gydytojos ir draugės Vikos draudimo jis veržiasi į aikštę. Kovojama dėl vietos rinktinėje. Deja, rungtynių baigtis tragiška... Prasideda ilgos kankinančios paros reabilitacinėje ligoninėje. Aplink neįgaliųjų skaudžiausios istorijos, dejonės, neviltis. Tačiau drauge ir medikų, Vikos rūpestis.

Pamažu Zenas grįžta į krepšinio aikštelę. Tik neįgaliųjų vežimėlyje...

Jaunystę ir negalia, psichofizinių galimybių ribos didžiajame sporte, humanizmo praradimas, vienadienė šlovė ir gyvenimo prasmė, sveikata ir mirtis, paprasti, bet stiprūs jausmai. Tai paralelės, kurias autorius kviečia drauge apmąstyti.