Šidlauskas Kęstutis

  Gimė 1955 m. vasario 21 d. Rožių km., Kauno r.

Mokėsi 15-oje ir 34-oje Vilniaus vidurinėse mokyklose, nuo 1970 m. - Babtų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1973 m.

1978 m. baigė Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą. Iki 1980 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Valdymo sistemų katedroje asistentu. 1980 - 1988 m. ir 1989 - 1990 m. -Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių - techninių energetikos problemų instituto grupės vedėjas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1982 - 1985 m. mokėsi šio instituto aspirantūroje. 1986 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 1988 - 1989 m. - Lietuvos Mokslų akademijos Informatikos ir skaičiavimo technikos katedros vyresnysis dėstytojas.

Nuo 1990 iki 1997 m. -Vytauto Didžiojo universiteto mokslo centro „Informatika" vyresnysis mokslinis bendradarbis, Informatikos fakulteto vyresnysis dėstytojas, prodekanas (1990 - 1992 m.), docentas (nuo 1993 m. - nepagrindinėse pareigose). 1993 - 1995 m. - BĮ „Tarptautinis SAF koncernas" informacijos centro direktoriaus pavaduotojas,1999 - 2004 m. - Kauno technologijos universiteto (KTU) Informacijos sistemų katedros docentas (nepagrindinėse pareigose). Nuo 1994 iki 2006 m. dirbo UAB „Omnitel" vyresniuoju inžinieriumi (nepagrindinėse pareigose), atstovybės Kaune vadovu (1995 - 2001 m.), Duomenų perdavimo skyriaus vadovo pavaduotoju, Tinklo prieigos regiono vadovu, Tinklo planavimo skyriaus vadovu. 2006 - 2010 m. ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto dekano pareigas, nuo 2010 m. rugsėjo mėn. yra VDU studijų prorektorius.

1992 m. VDU Senatas suteikė docento pedagoginį mokslo vardą, 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo technikos mokslų daktaro laipsnį.

Mokslinių tyrimų kryptys - dinaminių sistemų identifikavimas ir adaptyvus valdymas, informacijos sistemų ir duomenų bazių projektavimas, telekomunikacijos servisų kokybės valdymas. Paskelbė daugiau nei 30 mokslinių publikacijų, yra vadovėlių ir metodinių priemonių mokslinis redaktorius, oponavo 2 daktaro disertacijoms. Skaitė virš 20 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo tarptautiniuose technologiniuose projektuose, vykdė taikomuosius tyrimus Lietuvoje.

2001 m. ir 2006 m. išrinktas Universiteto tarybos nariu. 1995 - 1999 m. - Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto atestacinės komisijos narys. Nuo 2006 m. yra KTU Informatikos fakulteto atestacinės komisijos narys. Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. yra VDU Senato narys.

Lit.: www.vdu.lt

Mažoji Babtų enciklopedija / Egidijus Barkauskas, Tomas Stonys ; red. V. Stonys. - Kaunas : Projektavimas ir kompiuteriai, 1994