Rudzinskas Valerijus

Poetas, kunigas

Gimė 1960 m. kovo 21 d. Šiauliuose.

Šiauliuose baigė vidurinę mokyklą, 1985 m. – Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją. Pusantrų metų dirbo Garliavoje, vėliau – Sutkuose, 1990 m. – Rudaminoje ir kt.Nuo 1995 m.– Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys, priklauso Alytaus "Tėkmės" literatų klubui. Leidinio "Kaišiadorių vyskupija" redaktorius.

Darbai:

Eilėraščių rinkiniai: "Anapus nakties šviesa", 1991; "Tarp Dievo ir žmogaus krantų", 1992; "Prie laiko slenksčio", 1993; "Sielos valanda", 1993 ir kt.

Religinio turinio proza: "Kieno vaikai esame?", 1994; "Kad nauja širdis imtų plakti", 1995.

Miniatiūros: "Pasilik manyje", 1995; "Viešpats laukia", 1995; "Minčių spalvos", 1996; "Melas", 1997; "Prakeikimo našta", 1997.

Jo poezija spausdinama  almanachuose "Ten, sidabro vingy...", (2000-2005) ir "Tėkmės" (1999-2004).