Mačiulis Juozas

Rašytojas, prozininkas

Gimė 1919 m. liepos 20 d. Kalvių k., Jurbarko r.

Mokėsi Veliuonoje, baigė gimnaziją Kaune. 1951 m. baigė studijas Vilniaus universitete Istorijos-filologjos fakultete. Studijavo lietuvių k. ir literatūrą.

1944-1954 m. dirbo lietuvių k. ir literatūros mokytoju, 1951-1954 m. - Garliavos vidurinėje mokykloje. 1957-1968 m. dirbo "Literatūros ir meno", "Bibliotekų darbo" redakcijose. Dirbdamas Centriniame valstybiniame literatūros ir meno archyve, susipažino su įdomių kūrėjų veikla. Kultūros ministerijos paskatintas, įsteigė Vilniaus rašytojų memorialinį muziejų ir 1973-1983 m. dirbo jo direktoriumi.

Apsakymus pradėjo spausdinti 1956 m.

Darbai:

Apsakymų knyga "Augo diemedis", 1961 ( apie P.Cvirką), II dalis išleista 1976; dokumentinių apybraižų rinkinys "Iš dienų tėkmės",1963 ( apie K. Donelaitį, I. Simonaitytę, A.Jušką); romanai "Troškulys" , 1977; "Bėga upės krantai", 1982.

Mirė 1992 m. balandžio 5 d. Vilniuje.