Pradinis Kraštotyra Kraštiečiai Straipsniai Rutkauskienė Danguolė

Rutkauskienė Danguolė

  Mokslo darbuotoja, dr. (socialiniai m.), doc., KTU Informatikos fakulteto docentė, Distancinio moky¬mo centro direktorė.

Gimė 1954 lapkričio 1 d. Netonių k., Kauno r.

1961 - 1965m. mokėsi Netonių pradinėje mokykloje,1965 - 1972m. - Kulautuvos (Kauno r.) vidurinėje mokykloje,1972 - 1977 m. studijavo KPI.

1977 m. pradėjo dirbti - KPI (dabar KTU) Skaičiavimo technikos k-dros labor., 1977 - 1981m. - jaun. mokslo darb., 1981 - 1989m. - Kolektyvinio naudojimo SC inž., 1989 - 1993m. - SC vyr. inž. programuotoja, 1993 - 1994m. - vyr. inž., 1994 - 1995m. - vadovaujančioji inž. programuotoja, 1995 - 1996 m. - Kompiuterinio mokymo centro vad., nuo 1996m. - KTU Distancinio mokymo centro direktorė.

Moksl. tyrimų kryptys: atvirasis ir distancinis mokymasis, kompiuterizuoto mokymo sociologiniai tyrimai. Apgynė socialinių m. dr. disertaciją "Atvirojo ir distancinio mokymosi vaidmuo kuriant informacijos visuomenę Lietuvoje" (2000).

Turi kand. į orientacinio sporto meistrės atskyrį. Programų „Distancinio mokymo vystymas Lietuvoje (1998), „Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje" (1999 - 2000), kompleksinio moksl. tyrimo „Distancinio mokymo metodiniai tyrimai" (1998 - 2002), Europos Komisijos projekto TEN (Europos telemokymo tinklo), kt. tarptaut. (PHARE, Leonardo da Vinčio, „Socrates", UNESCO) ir resp. projek¬tų koordinatorė, „Socrates" programos tarptaut. kat. ekspertė.

Daugiau kaip 60 moksl. str, spausdintų Prancūzijoje, Italijoje, Airijoje, Vengrijo¬je ir kt.

Knygų: „Įvadas į kompiuterių pasaulį", „Windows aplinka ir rašt¬vedyba", „Windows '95 aplinka", „Windows '98 įstaigos darbe", „Nau¬jos distancinio švietimo galimybės", „Kompiuterizuotos įstaigos darbo organizavimas", „The Manager's Handbook for European University Li-felong Learning" (2006), „Lietuvos virtualus universitetas" (2006), „Nuo¬tolinio mokymosi dėstytojo vadovas" (2007) aut. ar bendraut.

Nominuota Lietuvos atstovė programai „1ST Education & Training" Europos komisijoje. Tarptaut. distancinio mokymo tinklų CEEVU, DECNET BOLDIC valdybos narė, Naciona¬linės distancinio mokymo asociacijos prezidentė, EDEN valdymo ko¬miteto, Žinių visuomenės prie LR Prezidento t-bos, Lietuvos sociologų asociacijos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Lietuvos kompiu-terininkų s-gos, Lietuvos projektų vadybos asociacijos, INFOBALT narė. Tarptaut. (Portugalija. Jordanija, Ispanija, Latvija, Meksika, Rusija ir kt.)