Pradinis Kraštotyra Kraštiečiai Straipsniai Knašys Vytautas Petras

Knašys Vytautas Petras

Mokslo darbuotojas (agrariniai m.)

Gimė 1937 m. gegužės 13 d. Garliavoje, Kauno r.

Mokėsi Radviliškio vidurinėje mokykloje 1945 -1947 m., Garliavos vidurinėje mokykloje 1947-1952 m., Kauno Aukštesniosios Fredos sodininkystės-daržininkystės technikume 1952-1956 m., LŽŪA studijavo 1956-1961m.

Pareigos: 1961-1965 m. Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties Eksperimentinio ūkio direktorius, 1967-1989 m. Lietuvos žemdirbystės MTĮ Vėžaičių fil. direktorius. 1989-1991 m. Lietuvos žemės ūkio ministras, 1991- 1992 m. LR ŽŪ ministerijos ekonominių ryšių su užsieniu valdybos viršininkas, 1991-1996 m. įvairių ministerijos padalinių vadovas, žemės ūkio bendrovės direktorius, laikraščio "Valstiečių laikraštis" ir radijo stoties apžvalgininkas.1996-1998 m. LR žemės ir miškų ūkio ministras. 1996-2000 m. kadencijos LR Seimo narys.

Darbai: apgynė agrarinių mokslų kandidatinę disertaciją 1971 m., parašė daugiau nei šimtą mokslinių darbų, keletą brošiūrų ir knygų, monografiją "Dirvožemių kalkinimas",1985 m.