Daumantas Juozas

 
Knyga „Partizanai“Partizanai / Juozas Daumantas. - Fotogr. leid.. - Vilnius : Vaga, 1990. - 574, [1] p., [16] iliustr. lap. : iliustr.

Atsiminimų knyga. Rezistencijos vadovo pasakojimas apie partizaninę kovą pokario Lietuvoje.

  

  

  

   

Laiškai mylimosioms

Laiškai mylimosioms / Juozas Daumantas. - 2-as leid.. - Kaunas : "Į Laisvę" Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos fil., 1994.

Šioje knygoje spausdinami atrinkti Juozo Lukšos-Daumanto laiškai Nijolei Bražėnaitei-Lukšienei.