Pradinis Kraštotyra Kraštiečiai Straipsniai Bartaševičius Algimantas

Bartaševičius Algimantas

Mokslo darbuotojas, doc. (fizikos m.) 

Gimė 1941 m. gegužės 26 d. Šašių k., Radviliškio r.

Mokėsi Jokūbaičių (Radviliškio raj.) prad. mokykloje, 1948 -1952 m.; Grinkiškio (Radviliškio raj.) vidurinėje mokykloje,1952 -1959 m. 1959-1963 m. studijavo VU Fizikos ir matematikos fak., 1963 -1965 m. – Maskvos M.Lomonosovo universitete, Mechanikos ir matematikos fak. asp.

Dirbo VU Matematikos fak. vyr. dėstytoju 1969 -1972 m.; LŽŪA matematikos katedros vedėju 1972 -1992 m. Nuo 1992 m. - LŽŪA Matematikos katedros docentas.

Darbai: apgynė disertaciją "Netiesiniai cilindrinių kevalų uždaviniai valkšnumo sąlygomis",1969; parašė mokslinių straipsnių, paskaitų konspektų studentams.

A.Bartaševičiaus moksl. tiriamojo darbo kryptis – kieto deformuojamo kūno mechanika.