Valaitis Bronius

 

Lemties pėdsakaisLemties pėdsakais: atsiminimai apie laikmetį, tėvus, artimuosius, mokytojus, mokslo, katorgos bei darbo draugus, Tėvynės ilgesį, sukilimą, šeimą ir Nepriklausomybę / Bronius Valaitis. - Kaunas : Šarkis, 2005.Tai autobiografinis aprašymas, kuriame svarbiausią vietą užima žmogus. Greta tėvų, giminaičių pristatomi garbūs mokytojai su jų gyvenimo, veiklos fragmentais, o taip pat nelaisvės ir darbo draugai bei šiaip įvairiuose gyvenimo etapuose sutikti žmonės.

Atsiminimai perpinti eilėraščių posmais, tarsi pagyvina, papildo turinį, o pateiktos tapybos darbų reprodukcijos liudija žiaurią, negailestingą tikrovę, kurią autoriui teko beatodairiškai pažinti.