Puodžiukaitis Rimas

Kraštotyrininkas, muziejininkas 

Gimė 1942 m. Vilniuje
Studijavo LŽŪA. Baigęs studijas dirbo agronomu Klaipėdos ir Anykščių rajonuose. 1988 m. įsidarbino Vilkijos žemės ūkio mokykloje. Vadovavo šios mokyklos kraštotyros muziejui. Vilkijoje galėjo įgyvendinti savo svajones kraštotyros baruose: aplankė apylinkės istorines vietas, rūpinosi jų apsaugos įteisinimu. Fotografavo kryžius, ruošė jų albumus.
Mirė 1992 m.