Ruškys Antanas

 006

Prakalbinti ąžuolai : [medžio drožėjo kūrybos albumas] / Antanas Ruškys. - Kaunas : Naujasis lankas, 2009

Kai širdis pravirkt negaliKai širdis pravirkt negali: [eilėraščiai] / Antanas Ruškys. - Kaunas: Naujasis lankas, 2008.

Eilėraščiuose – Lietuvos tautos istorija, lagerių ir tremčių kančios.

   

   

   

   

   

   

Endriejavas, jo knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai

Endriejavas, jo knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai / Antanas Ruškys. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007.

Endriejavo krašto knygnešių odisėja, kuri primena sunkius laikus, bet kartu ir suteikia galimybę didžiuotis savo tauta, jos istorija, prasidedančia nuo aisčių giminės ir besitęsiančia iki šių dienų.

   

   

    

Endriejavo žemėEndriejavo žemė: kančių ir vilties istorija / A. Ruškys. - Kaunas: Lietuvos polit. kalinių ir tremtinių s-ga, 2002.

Straipsnių rinkinys apie Endriejavo žemės istoriją, žmones, dabartinę Lietuvos politinę padėtį, tremties kelius.