Puida Kazys

 

Magnus DuxMagnus Dux: istorinis romanas / Puida Kazys. - 2-as leid. - Vilnius : Mintis, 1989. - 1 t. : iliustr.

T. 1 : Puida, Kazys. Krėva / Puida Kazys. - Vilnius : Mintis, 1989.

Knygoje vaizduojami XIV a. istoriniai įvykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vytauto pastangos po Kęstučio mirties atgauti teises valdyti kraštą, jo konfliktai su kunigaikščiu Skirgaila, Jogaila, tapusiu Lenkijos karaliumi, su lenkų didikais siekiant sustiprinti Lietuvos valstybingumą sudėtingu begalinių kovų su Kryžiuočių ordinu laikotarpiu.