Bieliauskas Alfonsas

 

Amžiai su amūraisAmžiai su amūrais: romanas / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Versus aureus, [2009].

Romane lyriniu psichologiniu stiliumi vaizduojama šiuolaikinės moters sudėtingas gyvenimas, meilės istorija, kurių paralelės nusidriekia ir į atokius kraštus: ja, kaip ir daugelį kitų Lietuvos šeimų, palietusi tremtis į Sibirą. Pagrindinę heroję supanti aplinka ir jos kelyje sutikti žmonės atspindi šiuolaikiškos mąstysenos, europinio mąstymo atributus..

  

  

  

Sau paminklą sta… Sau paminklą sta...: romanas / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Vaga, [2006]

Veiksmo vieta – Užupio koplyčia, įprasminanti istorinį amžių dvelksmą, simbolizuojanti tikėjimo, kaip ir meno, trapumą ir tvermę. Skulptorius talentingas menininkas, nemokėjęs prisitaikyti sovietmečiu, neranda sau vietos po saule ir Nepriklausomybės laikais.

  

  

  

  

Likimas šypsosi laimingiemsLikimas šypsosi laimingiems: novelės, novelaitės, noveliūtės / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Margi raštai, 2003.

Novelėse pateikiama nemaža kasdieninio gyvenimo vaizdų, kurių dauguma „perleista per lengvo humoro sietą". Kai kurios novelės yra psichologinio bei lyrinio pobūdžio.

  

  

  

  

   

Giedantis gluosnis

Abipus Rubikono: paliudijimai / Alfonsas Bieliauskas. - Vilnius : Pradai, 1998-1999 (Kaunas : Aušra). - 3 kn. - ISBN 9986-776-70-8

Kn. 1: Giedantis gluosnis. - 1998.

Knygoje vaizduojamas rašytojo gyvenimo kelias, prasidedantis pakaunės Dainavos kaime, - iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. Skaitytojas susipažins su daugeliu įdomių rašytojo sutiktų žmonių, jo bendraamžių bičiulių, vėliau tapusių literatūros ir meno garsenybėmis (S.Nėris, V. Daugirdaitė – Sruogienė, E.Mieželaitis ir kt.).