Pradinis Kraštotyra Kraštiečiai Straipsniai Tėvas, kokį aš prisimenu

Tėvas, kokį aš prisimenu

 

Tėvas, kokį aš prisimenu Tėvas, kokį aš prisimenu / Vytautas Šliūpas ; Šiaulių "Aušros" muziejus. - Šiauliai : Šiaulių "Aušros" muz. l-kla, 2000.

JAV lietuvio inž. V.Šliūpo, žinomo aušrininko dr. Jono Šliūpo jaunėlio sūnaus gausiai iliustruotuose prisiminimuose, papildytuose laiškais, prieškario spaudos straipsniais ir dokumentais, atskleidžiamas 1929-1944 m. tarpsnis, dr. Joną Šliūpą supusi aplinka, jo dvasinė būsena.