Motiejus Gustaitis

 

Motiejus Gustaitis Motiejus Gustaitis : [apybraiža] / Antanas Patackas. - Vilnius : Vaga, 1993.

Apybraiža apie lietuvių visuomenės veikėją, poetą, vertėją, publicistą ir kultūrininką M.Gustaitį (1870-1927).

  

  

  

   

Motiejus Gustaitis Motiejus Gustaitis – kunigas, poetas, mokytojas : gyvenimas ir kūryba / sudarytojas Algimantas Liekis. - Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008.