Kūrėjų pėdsakais

 

Kūrėjų pėdsakaisKūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. - Vilnius : Margi raštai, 2004.

Kn. 1 : Sūduvos Suvalkija : Kauno pakrašty, Šakių krašte. – 2004.

Apie U.Karvelis p. 13-14; R.Budrį p. 14; D,Giedraitienę p. 16; G. Cieškaitė p. 16; T.Ivanauskas p. 17;

A.Gricius p. 18; J.Biliūnas p. 20; V.Mykolaitis – Putinas p. 23-26; A.Vištelis – Višteliauskas p. 34; J.Jarašius p. 37.

  

  

Kūrėjų pėdsakaisKūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. - Vilnius : Margi raštai, 2004.

Kn. 2 : Sūduvos Suvalkija, Karaliaučiaus kraštas : Vilkaviškio žemėje, Mažoji Lietuva. – 2004.

  

  

  

  

  

Kūrėjų pėdsakaisKūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. - Vilnius : Margi raštai, 2004.

Kn. 3 : Užnemunė : Kauno pakraštys, Prienų rajone, Kazlų Rūda. - Vilnius : [B. Kondratas], 2006

Apie J.Giedraitienę p. 13; K.Poškaitį p. 14; E.Krušinskaitę p. 15; D,Giedraitienę p. 17; A Danielius p. 18-19; M.Blažaitytę p. 20; O. Jankauskienę p. 20; P. Sasnauską p. 20; R.Keturakį p. 21, 38-39; V.Adomėną p. 23; B.Adomėnienę p. 24; K.Aglinską p. 25-27; J.Andziulaitį – Kalnėną p. 27-28; M.Baboną p. 29-30; Vl.Baltuškevičių p. 32-33; J.Basanavičių p. 33-35; A.Bosą p. 35; Z.Gaižauskaitę p. 35-36; L.Jaudegienę p. 36; St.Kairiūkštytę – Paltanavičienę p. 36; P.Karosą p. 37; J.Kirlį p. 39; J.Klimaitį p. 40-41; J.Mačiulį p. 42; Č.Navakauską p. 44-45; A.Pabijūną p. 45-46; J.Gabrį - Paršaitį p. 46, A.Paršaitį – Siūlelį p. 47; R.Pauliukaitienę p. 48; E.Pundzevičių p. 48; P..Račiūną p. 48; V.Rudzinską p. 49; A.Sakalauską p. 49; J.Skinkį p. 50; J.Staugaitį p. 50-51; K.Šeškevičių p. 51-51; M.Vymerytę p. 52; J.Lukšą Daumantą p. 53-55; M.Aukštaitę p. 59-61; J.Šalčių p. 61; J.Daugėlą p. 62; A.Kazlauskienę p. 62; M.Pažėra p. 62

Kūrėjų pėdsakaisKūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. - Vilnius : Mintis, 1981. - 287 p. : iliustr. - Pavardžių rodyklė: p. 284-285.

Leidinyje pasakojama apie Lietuvos rašytojų gimtines, memorialinius muziejus, apie vietas, susijusias su jų gyvenimu, veikla, kūryba. Knygoje - taip pat apie rašytojus, gyvenusius Kačerginėje, Zapyškyje, Vilkijoje ir Raudondvaryje.