Gyvenę Lietuvai

 

Gyvenę LietuvaiGyvenę Lietuvai: Ugnė, Veronika ir Petras Karveliai / Elena Bacvinkienė, Asta Steikūnienė, Antanas Vaičius. - Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2008.