Navakauskienė Janina

 

Knyga „Didžioji nuodėmė“Didžioji nuodėmė : [romanas] / Janina Navakauskienė. - Kaunas : Spindulys, 1996 (Spindulys). - 272, [3] p.

Romanas, sudarantis trilogijos pirmąją dalį. Atskleidžiami XX a. pirmosios pusės trijų kartų gyvenimai: istoriniai išbandymai, pareiga šeimai, meilės prieštaringumai, žmogiškumo gynimas. Sodrus realizmas, atidumas dvasiniam pasauliui, moters blaškymasis jausmų stichijoje, lyriška nuotaika, lydinti personažus, yra šio romano įtakingoji savastis.

  

  

Knyga „Vilties šviesa“Vilties šviesa : romanas / Janina Navakauskienė. - Kaunas : Spindulys, 1997. - 361 p.

Trilogijos antroji dalis. Svarbiausia turinio dalis – jauno žmogaus brendimas tragiškų įvykių tankmėje, kada, regis nutraukti visi gyvieji ryšiai su tėvais, mokytojais, tautos istorija, tikėjimu, ateitimi. Romanas įtaigumu ir išvadomis aktualus ne tik jaunam žmogui.

  

  

  

Knyga „Atstumta“Atstumtoji : [romanas] / Janina Navakauskienė. - Kaunas : Spindulys, 1997. - 252, [3] p.

Trilogijos trečiojoje dalyje pasakojama Vaičių šeimos istorija Lietuvoje nuo šeštojo dešimtmečio iki Atgimimo.

  

  

  

Knyga „Gamtininko pasakos“Gamtininko pasakos : [jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams] / Janina Navakauskienė ; [dailininkė Algirda Karaliūtė]. - Kaunas [i.e. Marijampolė : UAB "TeleSATpressa"], 2002 (Marijampolė : TeleSATpressa). - 32 p. : iliustr.

  

  

  

Knyga „Mokyklos teatras“Mokyklos teatras : [pjesės, inscenizacijos] / Janina Navakauskienė. - Kaunas [i.e. Marijampolė : UAB "TeleSATpressa"], 2002 (Marijampolė : TeleSATpressa). - 32, [1] p.