Milčius Leonas

 

KNYGOS:

Knyga „Rudens žydėjime“Rudens žydėjime : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius ; [dailininkė Rimutė Musneckaitė-Skučienė]. - Raudondvaris : [Standartų spaustuvė], 2015. - 377 p. : iliust

  

  

  

  

  

ScanImage009Žemės ir laiko spalvos : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius ; iliustr. J.Korytė-Sabaliauskienė. - Vilnius : Artlora, 2012. - 359 p. : iliustr.

  

  

  

  

  

ScanImage010Sapnų vyšnia : eilėraščių rinkinys / Leonas Milčius ; iliustravo Vanda Dūdienė. - Vilnius : Artlora, 2007. - 304 p. : iliustr.

  

  

  

  

  

ScanImage008Sausio naktis : [eilėraščiai] / Leonas Milčius ; iliustravo Vanda Dūdienė. - Utena : UAB "Utenos spaustuvė", 2005. - 32 p. : iliustr.

  

  

  

  

Knyga „Darbų ir laiko tėkmėje“Darbų ir laiko tėkmėje : [publicistika] / Leonas Milčius. - Vilnius : UAB "Valstiečių laikraštis", 2002 (Vilnius : Spauda). - 191, [1] p., [4] iliustr.

  

  

  

Straipsniai knygose:

Knyga „Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988-1993 m.)“Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988-1993 m.) : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Lietuvos istorijos katedra ; [sudarytojai Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska ; redakcinė kolegija: Bronislovas Genzelis ... [et al.]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). - 335, [1] p. : lent. ; 23 cm. – Vienas iš aut.: Leonas Milčius.

  

  

Knyga „Kovo 11-oji - Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena“Kovo 11-oji - Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. - Vilnius : Žaltvykslė, [2008] (Kaunas : Aušra). - 478, [2] p. : faks. ; 25 cm. - (Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos). – Vienas iš aut.: Leonas Milčius

  

  

  

Knyga „Tai mano Lietuva...“Tai mano Lietuva... : [visuomenės veikėjo] dr. Leono Kriaučeliūno gyvenimas ir darbai / sudarė Irena Kriaučeliūnienė ; [apžvalginių straipsnių autorė Audronė V. Škiudaitė]. - Vilnius [i.e. Kemare (JAV) : I. Kriaučeliūnienė], 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 431, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. – Turinyje vienas iš aut.: Loenas Milčius.