Jasiūnaitė Stasė

 

Knyga „Gyvenimo apysaka“Gyvenimo apysaka : apysaka / Stasė Jasiūnaitė. - Vilnius : Vaga, 1987. - 436, [2] p.

Tai autobiografinė apysaka įtaigiai liūdijanti socialinę skriaudą, atkaklų paprasto žmogaus veržimąsi į šviesą.

  

  

  

Knyga „Mano brolis Aleksas“Mano brolis Aleksas : apysaka / Stasė Jasiūnaitė. - Vilnius : Vaga, 1990. - 314, [3] p.

Beletrizuota forma pateiktas žmogaus gyvenimo aprašymas.