Gustaitis Motiejus

 

Knyga „Ant Tavo rankų supasi gerumas“Ant Tavo rankų supasi gerumas : lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / [sudarytojas Julius Jasaitis ; dailininkas Rimantas Dichavičius]. - Vilnius : Andrena, [2005] (Vilnius : Spauda). - 306, [14] p. : iliustr..-

M.Gustaičio eilėraštis 173 p.

  

  

Knyga „Sielos akordai“Sielos akordai : [rinktinė] / Motiejus Gustaitis ; tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė V. Daujotytė ; red. kom-ja: Just. Marcinkevičius (pirm.) ... [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1984. - 239 p. - (Versmės : poezijos biblioteka)

  

  

  

Knyga „Lietuvos Vyčių dovanėlė“Lietuvos vyčių dovanėlė [prakalba, paskaita pasakyta „Lietuvos Vyčių" seime] / M.Gustaitis. - Chicago, Ill. : Draugas, 1915. - 28 p.

  

  

  

  

Knyga „Lietuvių simbolizmo poezija“Lietuvių simbolizmo poezija : [rinktinė] / Jurgis Baltrušaitis, Motiejus Gustaitis, Faustas Kirša ; [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 106, [1] p. ; 22 cm. - (Mokinio skaitiniai). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-06-092-3

  

  

  

Knyga „Tėvynės ašaros“Tėvynės ašaros : auka Tautos fondui [eilėraščių rinkinys] / M. Gustaitis. - Chicago (Ill.) : Draugas, 1914. - 24 p.

  

  

  

  

Knyga „Atsiminimai apie Joną Jablonskį“Atsiminimai apie Joną Jablonskį : šaltiniai / sudarytojos Giedrė Čepaitienė, Lionė Lapinskienė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2010 (Kaunas : Indigo print). - 470, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. – Vienas iš aut. M.Gustaitis.- 367-368, 436 p.