Dauguvietis Jonas

 

Knyga „Gyvenimas duobėj“Gyvenimas duobėj : beletrizuoti atsiminimai / Jonas Dauguvietis ; [dailininkė Reda Konovalovienė]. - 2-oji patais. laida. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 236, [2] p. : iliustr.

Beletrizuoti atsiminimai apie sovietmečio tikrovę ir be kaltės kaltųjų gyvenimą lageriuose.

  

  

   

Knyga „Man dar vieno pavasario trūksta“

 Man dar vieno pavasario trūksta : eilėraščiai / Jonas Dauguvietis. - Jonava : Jonava, 2008 ([Jonava] : Linotipas). - 103, [1] p.

Eilėraščių rinkinys apie gyvenimą ir laiką, kurio niekas negali sustabdyti.

  

  

  

Knyga „Švenčiausias vardas“Švenčiausias vardas : poezijos rinktinė / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. - Jonava : Jonava, 2008. - 247, [1] p. ; 21 cm. - Vienas iš aut.:Jonas Dauguvietis

  

  

  

Knyga „Kaimo rašytojas“Kaimo rašytojas : Lietuvos kaimo rašytojų poezija ir proza / redaktorius Kostas Federavičius. - Jonava : Dobilas, 1996 (Kėdainiai : Raidė). - kn. : iliustr.

[Kn. 2] : almanachas : poezija ir proza. - 2006. - 155, [1] p. ; 21 cm. – Vienas iš aut.: Jonas Dauguvietis.

  

  

Knyga „Trykšta skaidrūs šaltinėliai“Trykšta skaidrūs šaltinėliai : eilėraščiai / Jonas Dauguvietis ; [iliustracijų autorė Reda Konovalovienė]. - Jonava : Jonava, 2000 (Vilnius : UAB "Dumsa"). - 123, [1] p. : iliustr.