Adomėnas Vincas

 

Knyga „Kas apverks jų Dalią“

Kas apverks jų dalią... : Romanas / Vincas Adomėnas. - Vilnius : Vaga, 1992. - 491 p.

Romanas rašytas lageryje Intoje ir dalimis parvežtas į Lietuvą. Romanas lyg beletrizuoti atsiminimai. Vaizduojami realūs veikėjai ( partizanai, kaliniai) ir jų likimai.