Jakubynaitė Julijona

Mokslo darbuotoja, ( biomedicinos m.)

Gimė 1925 m. kovo 12 d., Čiurlionių km., Alytaus r.

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dab. Aleksandro Stulginskio universitetas).

1953–1961 m. dėstė Rietavo žemės ūkio technikume. 1961–1966 m. dirbo agronome Kretingos žvėrininkystės ūkyje, 1966–1999 m. - Sodininkystės ir daržininkystės institute.

1985 m. apgynė mokslinę disertaciją. Mokslinio darbo kryptis – žalumyninių daržovių agrotechnika ir sėklininkystė.

Nuo 1993 m. biomedicinos mokslų daktarė.

Publikuoti leidiniai: „Gūžinės salotos šiltadaržiuose", 1975 m.; „Daržovių auginimo šiltnamiuose technologijos", 1979 m.; „Salotų sėklų auginimas", 1993 m.; „Daržovės ir prieskoniniai augalai" (su kitais), 1993 m.

Lit.: Mažoji Babtų enciklopedija / Egidijus Barkauskas, Tomas Stonys ; red. V. Stonys. - Kaunas : Projektavimas ir kompiuteriai, 1994. - 87 p. : iliustr.