Pužauskas Mykolas

Pužauskas

INŽINIERIUS

Gimė 1931 m. balandžio 4 d. Kauno r.,Lebedžių km.

Mokėsi Dokių pradinėje mokykloje ir Čekiškės progimnazijoje, „Aušros" gimnazijoje Kaune.
1952 m. persikėlė į Klaipėdą. Čia baigė Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultetą, įgydamas pramoninės ir civilinės statybos inžinieriaus diplomą. Dirbo darbų vykdytoju, o nuo 1961 m., kaip gabus ir sumanus inžinierius, buvo paskirtas Klaipėdos statybos tresto 1-osios statybos valdybos viršininku. Jo vadovaujamas kolektyvas 1961 m. pastatė upių prieplaukos administracinį pastatą, 1962 m. - „Vaivos" kino teatrą, 10-ąją vidurinę mokyklą, „Neptūno" restoraną. 1963 m. prie Danės upės iškilo Klaipėdos miesto kultūros namai (dabar Muzikinis teatras) ir pirmasis daugiaaukštis gyvenamasis namas Taikos prospekto pradžioje, priešais senąjį miesto turgų. 1964 m. Gargžduose buvo pastatytas statybinių medžiagų kombinatas, 1967 m. pradėtas statyti Klaipėdos namų statybos kombinatas. 1969 m. iškilo Jūrų prekybos uosto kultūros namai J. Janonio gatvėje. 1970-1973 m. M. Pužauskas vadovavo Celiuliozės kartono kombinato naujojo kartono cecho statybai.1974 m. pastatytas lengvosios atletikos maniežas.
Savo profesinę karjerą M. Pužauskas tęsė dirbdamas Statybos tresto ir Namų statybos kombinato vyriausiuoju inžinieriumi.
M. Pužauskas - 12-kos išradimų statybos srityje autorius, vienas jų įvertintas respublikine premija. Už profesionalumą ir atsidavimą darbui pelnė kolegų pagarbą, ne kartą sulaukė Vyriausybės ir Klaipėdos miesto vadovų padė¬kos raštų.
Išleistos knygos: „Mes statėme Klaipėdą", 1998 m.; „Darbas saulę palydėdavo",2002 m.; „Gyvenimo atspindžiai istorijos vingiuose",2005 m.; „Emigrantai" , 2011 m.
Mirė 2012 m. balandžio 9 d. Palaidotas Lėbartų kapinėse.

Lit. iš str. Statybininkas iš Lebedžių / Antanas Vaičius. - Iliustr. - Mūsų kraštiečiai // Naujos tėviškės žinios. - 2013, gruod. 5, p. 4.

Nuotr.: http://tiny.lt/dgns36