Augustauskas Vytautas

augusta

LIETUVOS KARINIS VEIKEJAS, PULKININKAS, LEITENANTAS

Gimė 1884 m. rugpjūčio 26 d. Kaune
1915 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, buvo kariuomenės valdininkas, 1919 m. rugsėjo 30 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. dirbo Generaliniame štabe. 1920 m. paskirtas Tiekimų valdybos ūkio dalies, 1922 m. – Krašto apsaugos ministerijos ūkio dalies viršininku. Vienas iš Ekonominės karių bendrovės steigėjų. 1921 m. jo rūpesčiu ir pastangomis įsteigta pirmoji kariuomenėje ugniagesių komanda. 1926 m. V.Augustauskui suteikiamas pulkininko leitenanto laipsnis. 

Apsigyvenęs Kulautuvoje (Kauno r.), 1930 m. vadovavo Kulautuvos vasarvietės tvarkymo komitetui. Jis  rūpinosi Kulautuvos išplanavimu, gatvių nutiesimu, jų apsodinimu, naujų moderniškų vasarnamių statyba.
1933 m. balandžio 21 d. Respublikos Ministrų Kabinetas 8-ioms respublikos gyvenvietėms ( jų tarpe ir Kulautuvos) suteikė kurorto statusą, o Kulautuvos kurorto direktoriumi paskyrė V. Augustauską – to kurorto įsteigėją ir kurorto tvarkymo komiteto pirmininką. Šias pareigas V. Augustauskas ėjo iki 1994 m. rugpjūčio 24 d.
1930 m. Kulautuvoje įsikūrė vienuolės Darbo seserys. 1931 m. pradėjo veikti jų privati koplyčia, kuri 1932 m. buvo perkelta į naują vietą ir tapo vieša 1940 m. koplyčia. V. Augustauskas vadovavo bažnyčios statymo komitetui. Jo iniciatyva 1932 m. rugpjūčio 21 d. buvo iškilmingai pašventinta naujai pastatyta katalikų bažnyčia.
1934 m. Lietuvoje buvo pažymimas prezidento A. Smetonos 60-metis. Kulautuvoje šiai datai pažymėti buvo sudarytas komitetas, kurio pirmininku buvo išrinktas V. Augustauskas. Buvo nutarta kurorto aikštelėje pastatyti Madonos (Šv. Mergelės Marijos) paminklą ir ant postamento užrašyti “LX Tautos Vado Antano Smetonos sukakčiai paminėti 1874–1934”.
Apdovanojimai: Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinas, 1921 ; Gedimino III laipsnio ordinas, 1928 ; Vytauto didžiojo IV laipsnio ordinas, 1931.
Mirė 1944 m. rugpjūčio 24 d. Kaune.

Lit.: Kauno rajono kurortų istorija : Kačerginė, Kulautuva / [sudarytoja Inga Talalaitė]. - [Kaunas] : V3 studija, 2010