Kauno rajonas spaudoje - Kraštiečiai

Poezijos rudenėlis Čekiškėje / Elena Tarolienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 29, p. 4.
Čekiškės kultūros centre vyko "Poezijos rudenėlis", skirtas poetės Valentinos Pancernienės atminimui.
"Sulaukit mano metų" / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 15, p. 1.
Šeštoji Kauno rajono ilgaamžė - Anelė Povilonienė, gimusi 1912 m.
Partijų gausa glumina / Dalia Tysliavaitė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 14, p. 1.
Kauno rajono krašto žmonių nuomonė apie artėjančius Seimo rinkimus.
Kaip ir kiekvienais... / Zita Nekrošytė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 12, p. 3.
Muzikos patriarcho Juozo Naujalio mirties metinių paminėjimas Raudondvaryje.
Kai tamsėja ir Kryžius / Leonas Milčius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Eilėraštis, skirtas Sigitui Abromavičiui, Raudondvario Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. suprojektavusiam ir kartu su broliu Arvydu pagaminusiam bei pastačiusiam Trijų kryžių kompoziciją Raudondvario bažnyčios šventoriuje.
Kasdiena, nutvieksta jubiliejaus šviesa / NTŽ inf. – Iliustr. – Sukaktis // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 29, p. 4.
Zenono Mikalausko - ilgamečio "Naujų tėviškės žinių" žurnalisto - 80-mečio jubiliejus.
Onutės šventė vienkiemyje / Marija Ąžuolaitienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, liep. 31, p. 4.
Padainupio kaimo gyventojai Onutė ir Vytautas Stralkai savo sodyboje surengė šventę.
Pagerbiamas gydytojo atminimas / Antanas Vaičius. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 29, p. 4.
Čekiškėje minimos gydytojo Leono Markelio 100-osios gimimo metinės.
Tremtis neuždavė širdžių / Kazys Požėra. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 14, p. 1.
Buvusių tremtinių susitikimas Antaninių proga.
Vaikai turi kuo didžiuotis / Dalia Tysliavaitė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 2, p. 1, 5.
Vilkijoje gyvenentis ilgaamžis F.Rudžianskas pasakoja apie savo gyvenimą.