Kauno rajonas spaudoje - Kraštiečiai

2013

Statybininkas iš Lebedžių / Antanas Vaičius. – Iliustr. – Mūsų kraštiečiai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, gruod. 5, p. 4.
Statybininko, kraštiečio Mykolo Pužausko biografija ir veikla.
Gražus jubiliejus / Laima Borovaja. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 23, p. 1.
Vilkijos apylinkėje, Valmantiškių kaime gyvenančiam J.K.Vasiliauskui sukako 90 metų.
Nusipelnę daug, bet ar nepamiršti / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 21, p. 1.
Istorija mena daug asmenų, prisidėjusių prie Kauno rajono miestelių ir miestų kūrimosi. Tai J.Godlevskis, L.C.Anikinis, J. ir J.Vailokaičiai.
Aplankė išėjusiuosius / KRS inf. – Iliustr. – Nuotaikos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 5, p. 4.
Vėlinių dieną Kauno rajono savivaldybės vadovai aplankė buvusių Savivaldybės darbuotojų ir kraštui nusipelnių žmonių kapus.
Raudondvariečiai pagerbė mokytojus / Jolanta Zizienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 10, p. 5.
Raudondvario kultūros centre, pagerbiant mokytojus, didžiausias dėmesys buvo skirtas iškiliam miestelio mokytojui Augustinui Kriauzai.