Kauno rajonas spaudoje - Kraštiečiai

2012

Mes prie Nemuno užaugom... / Alfonsas Užiūnas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 22, p. 7.
Pasakojimas apie Samylų kaimo gyventojus Sigitą Vilimą ir Kazimierą Kepežinskienę.
Tradicija ir modernumas : nuo Maironio iki R.Keturakio / Zigrita Petraitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 20, p. 4.
Netradicinė literatūros pamoka Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje, kurioje dalyvavo rašytojas R.Keturakis, aktorė D.Kazragytė, literatūrologė I.Stepukonienė.
Paroda Piliuonoje / Sandra Kungytė - Naunčikienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 20, p. 4.
Piliuonos bibliotekoje menininko Viktoro Žilinsko tapybos ir skulptūros darbų paroda.
Ačiū, mielieji. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 14, p. 4.
Leono Milčiaus padėka svečiams ir raudondvariečiams, atvykusiems į eilėraščių knygos "Žemės ir laiko spalvos" pristatymą Raudondvario kultūros centre.
Sugebantis prakalbinti medį / Regina Kabašinskienė. – Iliustr. – Kūryba // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 12, p. 5.
Mintys apie Karmėlavos skulptorių Algirdą Vaištarą.
Gimtadienio proga - konkurso laurai / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, gruod. 4, p. 1.
Konkurso "Lietuvos ponia 2012" nugalėtoja - Piliuonos gyventoja Erika Vasiliauskienė.
Mokytoja - mūsų šviesulys / Nijolė Laurynienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 22, p. 4.
Sukanka 100 metų, kai gimė mokytoja, rašytoja Stasė Jasiūnaitė.
V.Štilpos knyga / Loreta Maliukevičienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 21, p. 4.
Vilkijos kultūros centre pristatyta nauja kraštiečio Vlado Štilpos knyga "Mano gimtasis kaimas. Girininkai. Karalgiris. Likimai".
"Siela ir širdis ten - Lietuvoje" / Eglė Simonaitienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 20, p. 4.
Konferencija Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje, skirta profesoriaus Prano Dovydaičio 70-osioms žūties metinėms paminėti.
Ištesėjęs pažadą Dievui / Dalia Tysliavaitė. – Iliustr. – Tęsinys kitame numeryje // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 26, p. 1, 3.
Kauno rajono, Samylų seniūnijos, Šlienavos bažnyčios klebonas Vytautas Vaičiūnas ir jo nuveikti darbai.
Zanutė Teresė Česnavičienė. – Iliustr. – Atsisveikinant // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 24, p. 3.
Mirė Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos odontologė Z.T.Česnavičienė.
Svečius sutiko su šypsena / NTŽ, KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 19, p. 4.
Karmėlavos seniūnijos gyventojai Marcelei Daugėlienei - 100 metų.
Raguolių karalienė / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 23, p. 1.
Aštuntoji šimtametė Kauno rajone - Ežerėlio gyventoja Stasė Zokienė.