Kauno rajonas spaudoje - Kraštiečiai

2018 

Stasys Berštautas (1941-2018) : [Vilkijos verslininkas, bendruomenės centro valdybos ir Pastoracinės tarybos narys] : [nekrologas] / Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 19, p. 14.

Kauno rajone - dar dvi šimtametės / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 15, p. 16.
Garbingo jubiliejaus proga Kauno rajone pagerbtos Domeikavos seniūnijos Šakių kaimo gyventoja B. Jonikienė ir Lapėse gyvenanti G. Braždžiuvienė.

Pastoracinės tarybos narys] : [nekrologas] / Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 19, p. 14

Kauno rajone - dar dvi šimtametės / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 15, p. 16.
Garbingo jubiliejaus proga Kauno rajone pagerbtos Domeikavos seniūnijos Šakių kaimo gyventoja B. Jonikienė ir Lapėse gyvenanti G. Braždžiuvienė.

Vytautas Daunys (1930-2018) : [pedagogas, Vilkijos gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas] : [nekrologas] / Valerijus Makūnas // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, spal. 12, p. 14.

Kas sieja T. Ivanauską, U. Karvelis ir XI fortą? / Jurgita Šakienė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, liep. 23, p. 4.
Apie gidės L. Jankauskaitės vestą ekskursiją „Akademija: nuo Ugnės Karvelis iki tvirtovės žlugimo“ apie Akademijos miestelio (Kauno r.) lankytinas vietas.

J. Naujalis skambės ir tradiciškai, ir XXI a. ritmu / KRD inf. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2018, liep. 16, p. 16.
Seimui paskelbus 2019-uosius Juozo Naujalio metais, šio kompozitoriaus gimtinėje Raudondvaryje įvairių kultūros įstaigų vadovai tarėsi, kaip prasmingiau ir įdomiau paminėti lietuviškos profesionaliosios muzikos patriarcho 150-ies metų sukaktį.

Eleonora Genovaitė Baltuškevičienė (1932-2018) : [agronomė, buvusi LŽŪA darbuotoja, Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės memorialinės sodybos puoselėtoja, muziejininkė, įžymiojo mokslininko įdukra]. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, geg. 24, p. 20.

P. Domšaičio paveikslus naciai metė iš muziejų. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – 2018, bal. 9, p. 16.
Apie lietuvių išeivijos dailininką ekspresionistą P. Domšaitį, Kauno rajono muziejuje Raudondvaryje surengtą jo pastelių kolekcijos parodą.

Apsimetėlis Senbernis iš Ežerėlio – visų galų meistras / Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2018, kovo 26, p. 14-15.
Apie Ežerėlio gyventoją – „Kauno energijos“ Ežerėlio katilinės kūriką, Šv. Antano Paduviečio bažnyčios zakristijoną, miestelio bendruomenės sielą S.Lukerovą.

Šimtametės receptas – gyventi be pykčio. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. –  2018, kovo 5, p. 16.
Apie šimto metų sulaukusią Garliavos gyventoją J. Armonaitienę, kilusią iš bajorų Blinstrubų giminės.