Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Rūpinasi neįgaliais vaikais // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 15, p. 12.Žinutė apie Kauno r. socialinių paslaugų centre atidarytą Socialinės globos centrą neįgaliems ir sutrikusio intelekto vaikams.

Pirminės organizacijos pirmininkas - Seimo narės visuomeninis padėjėjas / Aldona Gema Stankevičienė. – Iliustr. // Akiratis. – ISSN 1648-5882. – 2014, sausis (Nr. 1), p. 4.Gruodžio 19 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre vyko Kauno r. kurčiųjų pirminės organizacijos renginys "Būkime kartu", pasakojama apie organizacijos veiklą.

Prasminga draugijos šventė / Ligita Sungailienė. – Iliustr. // Bičiulystė. –  2014, kovo 6-12 (Nr. 9), p. 2.Apie Kauno r. Neįgaliųjų draugijos ataskaitinę-rinkiminę konferenciją ir Karmėlavos neįgaliųjų dienos centro 10-ties metų jubiliejaus minėjimą.

Neturtinguose regionuose mažesnės ir pensijos / Kazimieras Šliužas. – Iliustr., lent. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2014, vas. 22, p. 9.Vidutinė pensija Lietuvoje 2013 m. pabaigoje buvo 827,97 Lt, tačiau skirtingose savivaldybėse gyventojų gaunamos vidutinės pensijos dydis ryškiai skyrėsi.

Teismai neskuba auklėti tėvų / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2014, saus. 3, p. 4.Netinkamai vaikus auklėjančius tėvus baudę įspėjimais ar piniginėmis baudomis teismai nuo 2013 m. pradžios gali jiems skirti dar ir tėvystės įgūdžių kursus. Jų skyrimo tvarką nustatė Vyriausybė, paraginta Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų.

Likimo nelepintas lietuvaites globoja italai / Jolanta Kažemėkaitytė. – Il. // Ūk. patarėjas. – 2014, saus. 28, p. 12.Apie "Maros namus" Karmėlavoje, Kauno rajonas.

Kompleksinė integrali pagalba asmens namuose // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, saus. 27, p. 10.Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centro įgyvendinamą Europos socialinio fondo finanuojamą projektą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone".

2013

Labdara auga širdyje / Marijana Jasaitienė. – Iliustr., diagr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, gruod. 17, p. 11-12, 13.Apie kai kuriuos Lietuvoje veikiančius paramos ir labdaros fondus, jų tikslus, veiklą, finansų ir kai kuriuos kt. klausimus, fondo "Rugutė" dir. E. Abrukauskienės, Kauno r. gyvenančius ligonius remiančio fondo vadovės A. Makūnienės, fondo "Mamų unija" vadovės fotomenininkės E. Mėlinauskienės, savo labdaros ir paramos fondą prieš aštuonerius metus įsteigusio Seimo nario K. Komskio požiūrį; pateikiama diagr. "Mamų unijos" paramos paskirstymas už 2013 m. 9 mėn."; žinutė "Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija".

Gausės paslaugų negalią turintiems žmonėms / Laima Januškaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, gruod. 4, p. 7.Apie Kauno rajono socialinių paslaugų centre vykdomą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą "Kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems sunkią negalią, ir jų šeimoms Kauno rajone".

Kauno rajono patirtis sudomino Seimo komitetą / Jurgita Šakienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, lapkr. 21, p. 4.Apie Kauno r. savivaldybėje išvažiuojamąjį posėdį surengusių Seimo socialinių reikalų komiteto narių su savivaldos atstovais aptartas numatomas socialinių pašalpų mokėjimo naujoves, kurioms įsigaliojus pašalpos bus skiriamos ne iš valstybės, o iš savivaldybių biudžetų, Kauno r. savivaldybės patirtį mažinant socialinių išmokų gavėjų skaičių, aktualiausias rajono socialines problemas, tarp kurių paminėtas socialinių reikalų finansavimo tvarkos nepastovumas, vietų vaikų darželiuose trūkumas bei socialinio būsto statyba, kt.; pateikiami rajono mero V. Makūno, savivaldybės administracijos dir. pavaduotojos A. Ščiukauskienės, Seimo socialinių reikalų komiteto pirmininkės K. Miškinienės komentarai.
Apie pozityvią tėvystę / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 13, p. 4.Kauno rajono savivaldybėje pristatyta Socialinių pasklaugų centro paruošta programa, skirta ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžiams.
Pagynėje - policininkė / KPV inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 16, p. 1.Pagynės vaikų globos namuose lankėsi viešnia iš Kauno apskrities Kelių policijos valdybos Gražina Lekavičienė.
Prie puodelio arbatos - knyga / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 23, p. 1.Pokalbis su Kauno rajono savivaldybės VB direktore Irena Stančiauskiene ir vyr. bibliotekininke Onute Karosiene apie neįgaliuosius skaitytojus, jų aptarnavimo specifiką.
Konkurso "Mes piešiame Armėniją" laureatė / Loreta Leušinienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 11, p. 2.Tarp konkurso "Mes piešiame Armėniją" - Pagynės vaikų globos namų auklėtinė Rita Batutytė.
Kam rūpi, tas nepamiršta / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 10, p. 1.Kauno rajono globos namai: kasdienybė, labdara.
Tolyn nuo rugsėjo - gilyn į spalį / Kazys Požėra // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, spal. 2, p. 1.Kauno rajono seniūnijose pradėta priiminėti dokumentai išlaidoms už būsto šildymą kompensuoti.