Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Kauno rajonas spaudoje - Socialinis aprūpinimas.Vaikų globos namai. Senelių namai. Neįgalieji.

Vaikai dienos centre jausis tarsi namuose / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, lapkr. 11, p. 5.Domeikavoje atidarytas Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius, kuriame įsikūrė Vaikų dienos centras ir Pagalbos šeimai tarnyba.

Kompensuojama ir tiems, kurie kūrena patys / Augenija Bložienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 26, p. 1.Vaikų svajonė išsipildys / Virginija Nutautienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 18, p. 4.Pagynės vaikų globos namus globoja Danijos Ziealando regiono profsąjungos pirmininkas J.Viumas. 

Pasveikinome senolius / Audronė Dambrauskienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, spal. 6, p. 4.Saulėtekio A.Mackevičiaus pagrindinės mokyklos moksleiviai apsilankė Čekiškės senelių globos namuose.
Hektarą savo žemės - ne sūnums, o vaikų namams / Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, rugs. 9, p. 1, 3. Apie tremtinio dukros, buvusios agronomės-miškininkės E. Veinšreiderienės padovanotą žemės sklypą Pagynės (Kauno r.) vaikų globos namams ir atsiradusią galimybę pastatyti naują pastatą, neperkeliant vaikų į kitą vietovę; su globos namų vadovės V. Nutautienės ir Kauno rajono mero V. Makūno išsakyta nuomone.
Prie jūros - geradarių dėka / Dalia Paschalskienė. – Iliustr. – Dėkoja // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugs. 8, p. 3. Neįgaliųjų bendrijos "Tūkstantmečio viltis " nariams rėmėjai padovanojo savaitę atostogų prie jūros.
Skurstantis vyras laukia geradarių / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugs. 9, p. 1. Kauno rajono, Stanaičių kaimo gyventojas Č.Apolianskas prašo pagalbos - suremontuoti jo namelį.
"Mąstyti, veikti, būti" / Vida Rainienė. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, rugpj. 31, p. 4. Vilkijos labdaros ir paramos fondo organizuotas tarptautinis seminaras "Nemuno krašto vaikai".
Iš katalikiškų namų skubiai atimti vaikai / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, liep. 13, p. 1, 2, 3. Apie tai, kad dėl blogos vaikų priežiūros Domeikavoje veikiančiuose katalikiškuose vaikų globos namuose (jų steigėja - Vilkaviškio vyskupijos kurija ir VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai) globos namai uždaryti, vaikai išvežti į Pagynės globos namus (jų personalas teigia, jog tokių apleistų vaikų dažnai nepamatysi), įstaigos veiklą pradėjo tirti prokurorai (pagal Baudžiamojo kodekso 163 str.), katalikų dvasininkai jų valdomiems globos namams krentančius įtarimus kategoriškai atmeta ir šioje istorijoje įžvelgia savanaudišką manipuliavimą ir negražias pasaulietines intrigas - vienus klastingai apjuodinti, o kitus apdairiai aprūpinti vaikais, jie kreipėsi į Kauno r. merą V. Makūną reikalaudami vaikus grąžinti; pateikiami globos namų kaimynystėje gyvenančiųjų pasakojimai, Pagynės vaikų globos namų vadovės V.V. Nutautienės, Kauno r. apylinkės prokuratūros prokurorės V. Gabartienės pasisakymai, Marijampolės vaiko tėviškės namų fondo valdybos nario kunigo kanauninko D. Jasulaičio požiūris į situaciją (minimas globos namų dir. V. Prėnas, kt.); žinutės "Prisistato gražiai" ir "Sulaukia pinigų"; KD 2011 07 15 spausdinamas Vilkaviškio vyskupijos kurijos "Patikslinimas" - paneigiami kai kurie str. teiginiai.
E. Žiobienė: paimti vaikus buvo būtina. – BNS, KD inf // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2011, liep. 16, p. 5.
Rašoma, kad KD išspausdintas str. "Iš katalikiškų namų buvo skubiai atimti vaikai" (2011 07 13) sulaukė reakcijos - vaiko teisių apsaugos kontrolierės E. Žiobienė atliko tyrimą ir teigė, jog iš globos namų Domeikavos iškeldinti vaikus buvo būtina, nekyla abejonių dėl Kauno r. vaiko teisių apsaugos skyriaus priimto sprendimo (Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos turimais duomenimis, Kauno r. apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko teisių pažeidimų minėtuose vaikų globos namuose), globos namus "Vaiko tėviškės namų šeimynos" įsteigusio labdaros fondo narys kunigas D. Jasuliatis tikino, kad vaikų perkėlimas į Pagynės globos namus yra šališkas veiksmas, neturintis objektyvaus pagrindo.